Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Deze week orga­ni­seerde T2‑campus een work­shop VR‐AR‐IR @vocational trai­ning and educa­tion” oftewel het gebruiken van Virtual, Augmented en Infor­ma­tion Reality in beroeps­trai­ning en -educatie. De T2‑campus wil zich­zelf immers blijven ontwik­kelen als een door tech­no­logie onder­steunde leer­om­ge­ving’.

Pin It on Pinterest

X
X
X