Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Deze week organ­iseerde T2‑campus een work­shop “VR-AR-IR @vocational train­ing and edu­ca­tion” oftewel het gebruiken van Vir­tu­al, Aug­ment­ed en Infor­ma­tion Real­i­ty in beroep­strain­ing en -edu­catie. De T2‑campus wil zichzelf immers bli­jven ontwikke­len als een ‘door tech­nolo­gie onder­s­te­unde leeromgev­ing’.

Zo gebruik je VR in de klas

Zo gebruik je VR in de klas

Op 25 april kon­den Lim­burgse onder­wi­jz­ers terecht in Thor Cen­tral voor een demobeurs over leren met vir­tu­al en aug­ment­ed real­i­ty.

Pin It on Pinterest

X
X
X