fbpx
Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Deze week orga­ni­seerde T2‑campus een work­shop “VR-AR-IR @vocational trai­ning and educa­tion” oftewel het gebrui­ken van Virtual, Augmen­ted en Infor­ma­tion Reality in beroeps­trai­ning en ‑educa­tie. De T2‑campus wil zich­zelf immers blijven ontwik­ke­len als een ‘door tech­no­lo­gie onder­steunde leer­om­ge­ving’.

Pin It on Pinterest

X
X
X