Techboost­camp
Techboost­camp

Maak je idee groot
& ontdek je techtalent

Je idee effectief omzetten naar een business concept!

Een TECH­boost­camp is een work­shop waarin je samen met een team van gelijkgestem­den en experts kort maar krachtig op een cre­atieve manier op zoek gaat naar de ver­tal­ing van je TECHidee in een busi­ness con­cept.

INNOVATIE VERSNELLER

Tij­dens deze TECH­boost­camp ligt de focus niet enkel op nieuwe tech­nolo­gie, maar juist ook op onderne­mend­heid en tal­en­ton­twik­kel­ing.

Tij­dens dit TECH­boost­camp:

  • Leer je hoe je jouw con­cept op de juiste manier in de markt zet.
  • Ont­dek je hoe je een goed win­st­mod­el opzet.

Je gaat naar huis met:

  • De skills om betere strate­gis­che beslissin­gen te nemen.
  • Inzicht­en in hoe de toekomst van de indus­trie 4.0 jou en je organ­isatie zal beïn­vloe­den

Doe gratis mee! Er zijn slechts 15 plaat­sen beschik­baar. Reserveer nu. We houden je ‘stoelt­je’ bezet.

GRATIS INSCHRIJVEN

Neem gratis deel aan één van de TECH­boost­camps of ga op maat met je eigen (man­age­ment) team aan de slag om zo jouw ver­haal helder te kri­j­gen.

  • T2-cam­pus| GENK
  • 9u00 — 18u00
  • GRATIS

Zet ons in vuur en vlam met je idee

Met max­i­maal 15 TECH­tal­en­ten word je onderge­dom­peld in nieuwe tech­nolo­gieën en helpen we je om je idee scherp te kri­j­gen. Neem vooral veel goest­ing mee …

APP Roger

Wil je graag een per­soon­lijk woord­je uit­leg? App Roger. Hij vertelt je met veel plezi­er alles over het TECH­boost­camp.

what­sapp square icon
What­sApp +32 491 07 64 19 Innovat(h)or Roger

WAKE-UP

We vliegen er vroeg in! We trekken het eerste sprint­je samen met jou op de gloed­nieuwe T2-cam­pus. Zo pompt je bloed vanaf min­u­ut één daar waar je het nodig gaat hebben.

BELIEVE

Onze tal­en­tont­dekker Kristof daalt met je af in de schacht­en van je gedacht­en. Hij geeft je het inzicht en de tool­ing om in jezelf te geloven. Om 12u ben je klaar om je idee groot te mak­en.

7 goede redenen om toch naar het TECHboostcamp te komen

1. Ik weet niet of mijn idee goed genoeg is?

Nou, dat weten wij ook niet. Als je je idee niet uit de doeken durft doen, zal je het nooit weten.

2. Ik wil niet dat iemand mijn idee pikt.
Geen zor­gen, elke deel­ne­mer brengt net­jes zijn eigen idee mee. Daar­bij, de wereld evolueert in zo een duizel­ing­wekkende snel­heid dat iemand anders miss­chien wel op het­zelfde idee komt als jij nog lang aarzelt.
3. Ik heb hier (nu) geen tijd voor.
Tijd? Heeft iemand dat dan? Een TECH­boost­camp is net de ide­ale manier om je idee tjsak-tsjak-tsjak in één dag vorm te geven.
4. Ik heb geen zin in flauwekul, vertel me maar gewoon hoe ik het moet doen.
Als het zo gemakke­lijk was, had je het al lang gedaan. Jouw idee is (hopelijk) heel uniek, dat is onze aan­pak ook.
5. Mijn idee is nog niet uitgewerkt.
Als dat wel zo was had je geen TECH­boost­camp nodig. We werken samen naar een effec­tieve en pro­duc­tieve uitwerk­ing van jouw idee.
6. Ik ben hier te oud of te jong voor.
En miss­chien ben je ook te groot of te klein of wordt je al een beet­je gri­js of moet je baard nog begin­nen groeien? ASL spe­len geen rol in een TECH­boost­camp.
7. Ik sta niet graag in de belangstelling in een groep
Het gaat dan ook niet om jou maar om je idee. Alle deel­ne­mers zit­ten in het­zelfde, onzekere schuit­je. Wat is het erg­ste dat er kan gebeuren?

PREPARE

Inno­vatHor Roger fil­tert de chaos in je hoofd. Hij leert je cre­atief omgaan met com­plex­iteit en onzek­er­heid. Samen ver­taal je je idee naar een busi­ness con­cept.

LAUNCH

Om 18u heb je je idee helder. Je weet wat je wil. Je hebt je to do’s op een rij en je tips in the pock­et. Je bent klaar voor de lancer­ing.

okto­ber

17okt08:3017:30Tech­Boost­Camp #8Ont­dek hoe je op een sim­pele manier je idee ver­taalt naar een busi­ness con­cept

decem­ber

12dec08:3017:30Tech­Boost­Camp #9Ont­dek hoe je op een sim­pele manier je idee ver­taalt naar een busi­ness con­cept

TECHNO’S JONG EN OUD

Stu­dent, nieuw op de arbei­ds­markt of draai je al even mee? Heb je een groots idee en een klik met tech­niek? Het TECH­boost­camp is voor iedereen die de eerste stap­pen wil zetten naar onderne­mer­schap, voor TECH­tal­en­ten die nieuwe tech­nolo­gieën wil ont­dekken en voor onderne­mers die een ver­snelling zoeken in hun inno­vatie.

TECH­boost­camp | Inno­vatie dool­hoof
Start TimeSessieMod­er­a­torSessie
8:45Ont­vangst + WAKE-UPRoger Hei­j­mans
9:00I Believe | Wat wil jij echt? Ont­dek jouw goest­ing!Kristof BluesGroep
- StandUP en ver­tel over je Ambitie & Tal­ent
- Per­soon­lijke inter­ess­es & Ambitie
- Com­petatieve Skills & — voordeel
9:45Sug­ar­Break + Ambitie ‘140 karak­ters tweet’Roger Hei­j­mansIndi­vidu­ele sessie
10:002x20min TECHtalkInnova(t)hor Tom Nijsen | Smart Ener­gy , Dirk Vranck­en | WtF is BlochchainGroep
10:30Busi­ness IdeationRoger Hei­j­mans en Kristof BluesGroep
11:15Pre­pare Now | INNOVATIE DOOLHOF | busi­ness kansenRoger Hei­j­mans + Bjorn EngelsGroep
- Tech­nolo­gie route- Ik heb een nieuwe tech­nolo­gie. Wat nu?T2-Innovat(h)or
- Idee route- Ik heb een idee. Wat nu?Roger Hei­j­mans
- Klan­tknelpunt route- Ik heb een klan­tknelpunt. Wat nu?Bjorn Engels
- Noodza­ak route- Ik moet innov­eren. Wat nu?Roger Hei­j­mans & Bjorn Engels
12:15LUNCH
- Lunch + Q&A met inno­vathorInnovat(h)oren T2-cam­pus
13:0030min talk met de 7 Habits of a TECH-start­upStart­Up onderne­mer Sti­jn Mom­men Fire­wolf stu­dios
- Q&A met start­up
13:45IDEE selec­tion & Boost NowRoger Hei­j­mans + Bjorn Engels
- Busi­ness Mod­el Can­vas- 5 stap­pen om jouw sec­tor op zijn kop te zetten
- BIG Fat Claim- 10 inno­vatie typen | durf te dif­fer­en­tieren & domineren
15:45Future skills | Gam­i­fi­ca­tion- Leer slim en effec­tief samen­werken als teamBart Boe­len
16:15Launch MeRoger Hei­j­mansindi­vidu­ele sessie
- Doel, Doel­stellin­gen, Mijn Doel, Do First afsprak­en plan
17:00Join the T2-TECHtribesRoger Hei­j­mans
18:00- Pin­t­je

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X