fbpx

Broeikas voor ondernemendheid 

De Broeikas is de fysieke ‘onder­ne­mers­honk’ en ondernemers‐community van T2‑campus. Een inspi­re­rende ruimte voor onder­ne­mer­schap en onder­ne­mend­heid met het oog op  inno­vatie en co‐creatie.

OUT the box
Of je nu werk­zoe­kende, student, leer­kracht of onder­nemer bent, de Broeikas bied je de juiste omstan­dig­heden, een fysieke plek  en een  veilige commu­nity om je ideeën  te toetsen en te vertalen naar business‐concepten.

Iedereen kan ondernemen

clubhuis TECHtalenten

De T2‐innovathoren en externe experts dompelen onder­ne­mers en star­ters onder in inno­va­tieve tech­no­lo­gieën. Ze staan, samen met mede‐ondernemers, voor (het delen van) erva­ring en fungeren als hefbomen voor jouw talen­t­ont­wik­ke­ling en groei.

Maat­werk
Elke onder­ne­ming  en onder­nemer is uniek. Daarom passen wij in de Broeikas onze work­shops en programma’s graag aan aan jouw speci­fieke behoeften . We trig­geren, we dagen uit en acti­veren je (verborgen) innovatietalent.

TECHboostcamp

van goesting naar idee

Een TECH­boost­camp is een 1‑daagse work­shop waarin je samen met een team van gelijk­ge­stemden en experts kort maar krachtig op een crea­tieve manier op zoek gaat naar de verta­ling van je TECHidee in een businessconcept.

Start To Connect

inspireer & connecteer

Weke­lijks vertellen onder­ne­mers, star­ters, inno­vat­horen, leer­krachten, … van binnen en buiten de campus over hun pains en gains, over nieuwe tech­no­lo­gieën die in opmars zijn en geven tips en tricks over hoe tech jouw job en leven kunnen vergemakkelijken, …

Innovation Tribes

innovatie co‐creatie sprint

Cross‐border inno­va­tie­sprint waarbij twee onder­ne­mingen op basis van enkele chal­lenges in verschil­lende idea­tion sprints tot nieuwe busi­nes­skansen komen.

TECHtour

learn, do & stay on top

De TECH­tour is een compacte 3600 tour door de tech­no­lo­gieën van morgen die vandaag al rele­vant zijn en die jouw onder­ne­ming niet mag missen. Laat je zeker inspi­reren door de innovathoren.

Hackathon

be the next #HACKmaster!

Hack jij samen met je ‘part­ners in crime’ onze chal­lenges? Haal al je skills uit de kast en blaas onder­ne­mers omver die op zoek zijn naar nieuwe, inno­vatie ideeën

Community

maatwerk innovatie

Enthou­siast …? Zeker niet wachten. App Roger! Hij vertelt met veel enthou­si­asme wat de moge­lijk­heden zijn in de Broeikas. Ook voor jouw bedrijf en team is er een programma op maat… Roger helpt je op weg 

whatsapp square icon
WhatsApp +32 491 07 64 19
 Innovat(h)or Roger

Coffee talk

Je kan bij Bart, Roger en Dirk terecht voor inspi­ratie en coaching voor je idee, techchal­lenge, …! Ze helpen je om:

  • Je idee verder uit te werken
  • Je busi­ness­model aan te scherpen
  • Je netwerk uit te bouwen

Reser­veer je inno­vathor
Klik op je favo­riete inno­vathor en reser­veer heel eenvoudig jouw tijd­slot om samen te zitten

Roger

kickstart je idee

Roger vertaalt ‘grote’ ideeën snel én simpel naar doen. Hij moti­veert starter, startups en onder­ne­mers en laat ze anders denken. Daarbij trekt hij je uit je comfort­zone en zet je in beweging.

#andersdenken #doen

Bart

geef je talent een boost

Hoe zit het met de mensen in je bedrijf?  Met Bart ontwikkel je een leer­tra­ject om jou en je team steeds up to date te houden. We veran­deren samen de mindset van ‘fixed’ naar ‘growth’

#Futureproof #Talentdevelopment

Dirk

versterk je digitale slagkracht

Dirk helpt je een digi­tale trans­for­matie in te zetten. Hij onder­zoekt samen met starter, start‐ups en onder­ne­mers hoe ze anders en effi­ci­ënter kunnen werken door inzet van digi­tale middelen. Hij zet daarbij zijn uitge­breid netwerk in om te zoeken naar oplossingen.

#digitaletransformatie #efficiëntie #netwerk

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X