Broeikas
Broeikas

BROEIKAS

Iedereen die een onderne­mers­d­room heeft en zijn idee zuurstof wil geven om te groeien heeft nood aan onder­s­te­un­ing. De ‘Broeikas’ ver­snelt iedereen die op zoek is naar zijn eigen idee of zijn onderne­mers-poten­tieel.

INNOVATIE VERSNELLER

De Broeikas is een onderne­mend club­huis voor part­ners van het T2-eco sys­teem. Als een open inno­vatie lab is de Broeikas uiter­mate geschikt om cross-bor­der-inno­vatie te ver­sterken én te ver­snellen.

TECHtalent community

  • Mix & Match netwerkevents
  • Inspi­ratie Talks
  • Onderne­mers Boost­camps
  • Co-cre­atie space

Kom eens langs

Bin­nen de T2‑campus is een inspir­erende Broeikas gebouwd die onderne­mers, star­tups en TECH­tal­en­ten verbindt én ver­snelt in onderne­men.
Ont­dek wat mogelijk is voor jouw onderne­m­ing, je team of voor jezelf in de Broeikas. App of bel Inno­vathor Roger en maak een afspraak met hem. Tel. 0491 07 64 19

Iedereen kan ondernemen

De broeikas is een ‘smeltkroes’ van Tech­nolo­gie, Inno­vatie en Onderne­mer­schap. Een inno­vatie-huis waar TECH­tal­en­ten alle ruimte kri­j­gen om te exper­i­menten, te leren, te ont­dekken en vooral te doen. Of je nu werk­zoek­ende, stu­dent, leerkracht of onderne­mer bent, de Broeikas biedt je een plek om je ideeën te toet­sen en te ver­tal­en naar busi­ness con­cepten.

APP Roger

Ent­hou­si­ast …? Zek­er niet wacht­en. App Roger, hij vertelt met veel ent­hou­si­asme wat de mogelijkhe­den zijn in de Broeikas.

what­sapp square icon
What­sApp +32 491 07 64 19 Innovat(h)or Roger

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp motiveert het TECH­tal­ent in jezelf om jouw ideeën groot te mak­en. Je leert hoe je jouw con­cept op de juist manier in de markt zet en je ont­dekt hoe je een goed win­st­mod­el opzet.

MEEDOEN IS GRATIS

Maak het mee en reserveer tijdig je stoelt­je voor een TECH­boost­camp.

INNOVATIE VERSNELLER

Wat is de win? Je neemt betere strate­gis­che en zake­lijke beslissin­gen. Je kri­jgt nieuwe inzicht­en over indus­trie 4.0 en de kansen voor jou en je onderne­m­ing.

In een inspir­erende omgev­ing, gebaseerd op boeiende cas­es, zetten ent­hou­si­aste Innovat(H)oren je op weg voor een opti­male kruis­bes­tu­iv­ing tussen busi­nes­sideeën en tech­nolo­gie.

Op 27 april nam ik deel aan het TECH­boost­camp ivm Blockchain-tech­nolo­gie. In 1 dag kreeg ik niet alleen heel wat nut­tige infor­matie over deze snel opkomende tech­nolo­gie, maar vooral nieuwe inzicht­en over hoe je Blockchain in de prak­tijk kan toepassen. Deze ken­nisover­dracht gebeurde op een vlotte en aan­ge­name manier door korte, krachtige pre­sen­taties af te wis­se­len met open dis­cussies en cre­atieve activiteit­en (bijv. rond­wan­de­len in een tech­nolo­gie-dool­hof). Vooral de onged­won­gen sfeer om op een open en con­struc­tieve manier met elka­ar te brain­stor­men, sprak me erg aan. En het (gratis!) biert­je als afs­luiter maak­te het ‘camp’ hele­maal ges­laagd…

Innovatie Tribes

co-creatie bootcamps

De Inno­va­tion Tribes zijn 2‑daagse chal­lenges in de Broeikas. We verbinden 2 onderne­mers om in zeer com­pacte tijd nieuwe busi­nes­sop­por­tu­niteit­en te gener­eren door co-cre­atie.

  • 2 onderne­mers met ambitie
  • Veel zotte ideeën
  • De nieuw­ste Tech­nolo­gie trends
  • Dis­rup­tieve Busi­ness con­cepten
  • Een team van T2-experten met ‘goest­ing’ 
what­sapp square icon
What­sApp +32 491 07 64 19
Innovat(h)or Roger

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X