Roadshow T2-innovatHoren

Roadshow T2-innovatHoren

Een team van inno­vatHoren bezoekt bedri­jven en ken­nisin­stellin­gen bin­nen de 4 domeinen: elek­tro, ICT, new ener­gy en mate­ri­als. Deze spe­cial­is­ten polsen naar de behoeften van bedri­jven en zoeken naar mogelijke vor­men van samen­werk­ing.

Kunststoftruck toert door Vlaanderen

Kunststoftruck toert door Vlaanderen

De vzw plas­tIQ organ­iseert samen met Arburg het ini­ti­atief ‘Plas­tics on Tour’. Plas­tics on tour is een vracht­wa­gen die uit­gerust is met de meest voorkomende kun­st­stofver­w­erk­ing­stech­nieken zoals spuit­gi­eten, profielex­trusie en ther­movorm­pro­ces.

Pin It on Pinterest

X
X
X