fbpx

Je feedback is welkom

TECHtalent Leroy: ‘Mijn droom versneld gerealiseerd’

Leroy Draak uit Lanaken kon zijn droom via de VDAB op de T2‑campus versneld reali­seren.  Hij volgde de oplei­ding  webde­vel­op­ment en heeft nu zijn droomjob te pakken bij Allphi in Westerlo.

Draai gevonden

Het parcours van Leroy was een tijdje hobbelig maar uitein­de­lijk vindt iedereen wel zijn draai in het leven en zijn werk.“Ik  heb altijd graag gepro­gram­meerd. Ik ben eerst game­de­sign gaan studeren in Kort­rijk maar het artis­tieke luik lag me hele­maal niet. Ik heb dan een tijdje gewerkt maar wilde toch graag terug studeren. Ik ben dan aan de PXL in Hasselt begonnen met toege­paste infor­ma­tica maar door ziekte moest ik mijn studies onder­breken. Na mijn ziekte had ik de keuze om terug voor drie jaar naar de PXL te gaan ofwel  een verkorte oplei­ding van 8 maanden via de VDAB te volgen. Ik koos voor het laatste”, zegt Leroy.

Terug naar de schoolbanken

Van die keuze heeft hij nog altijd geen spijt, inte­gen­deel.“ Ik vond die oplei­ding heel posi­tief, die was heel gericht. We kregen één program­meer­taal: C# .  En dat was een voor­deel omdat er in de prak­tijk toch altijd maar één program­meer­taal wordt gebruikt. De oplei­ding bij de VDAB was dus heel prak­tijk­ge­richt en effi­ciënt”, zegt Leroy.

Leroy vond een stage­plaats bij Allphi en Westerlo en kon er nadien aan de slag via IBO. Een vast contract volgde meteen en hij is nu actief als soft­ware developer/technical consul­tant.. “Ik ben bij Allphi heel goed opge­vangen en ik ben na mijn stage ook snel op project kunnen gaan in Hasselt. Daar werd ik door een mentor van Allphi heel goed geholpen. Die senior devel­oper kende al de kneepjes van het vak en heeft mij onder zijn vleu­gels genomen.  Dat was zo leer­rijk, ik kwam in een fantas­tisch team terecht.  Nu heb ik sinds begin dit jaar een vast contract en mag ik werken voor een topbe­drijf”, besluit Leroy.

Bedrijf geeft jongeren kansen

Roel  Vaneer­de­wegh is de CEO van AllPhi, een bedrijf gespe­ci­a­li­seerd in soft­ware ontwik­ke­ling. Het bedrijft heeft 85 werk­ne­mers verspreid over twee vesti­gingen: Gent en Westerlo. Voor Roel is de oplei­ding van jonge mensen een belang­rijke taak. De VDAB is hierbij de vaste partner in rekru­te­ring. “Het is voor ons een hele uitda­ging om goed perso­neel te vinden.  De mensen die van school bij ons terecht­komen hebben een basis­kennis maar hun leer­tra­ject stopt nooit.  Wij zetten dat traject verder en dat maken we al meteen duide­lijk in het rekru­te­rings­proces. De mensen die afge­stu­deerd zijn hebben nog geen erva­ring in project­matig werken. We helpen ze daarbij ze goed moge­lijk, we zetten daar fel op in. Ons mentor­schap zet ze op de goede weg”, zegt Roel​.De VDAB is voor Allphi een goede partner.

“Jongeren kunnen bij ons stage doen. We geven ze alle kansen, niemand is hetzelfde. We kijken bij iedereen naar de sterktes en zwaktes. Dat ontdekken we tijdens de stage­pe­riode. Die stage gaat over in een IBO‐contract en bijna altijd eindigt dat zelfs in een vast contract. Onze filo­sofie is dezelfde als de VDAB: mensen goed opleiden en alle kansen geven”, zegt Roel tevreden.

Meer weten over de opleiding?

https://​www​.vdab​.be/​a​g​e​n​d​a​/​o​n​l​i​n​e​-​i​n​f​o​s​e​s​s​i​e​s​-​o​p​l​e​i​d​i​n​g​e​n​-ict

Bekijk de video:

https://​media​stock​.vdab​.be/​2​I​D​V​2​L​wHgE

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X