fbpx

Je feedback is welkom

T2‑campus opent deuren voor Limburgse Lego‐Masters

De FIRST LEGO League, een tech­niek­wed­strijd voor jongeren van 11 tot 14 jaar trekt voor het eerst naar de T2‑campus in Genk op 26 en 27 november 2020, dat melden de orga­ni­sa­toren Voka – Kamer van Koop­handel Limburg en Confe­de­ratie Bouw Limburg. Samen met 52 part­ner­be­drijven en de Provincie Limburg maakt deze robot­wed­strijd jongeren warm voor techniek‐ en STEM‐opleidingen.

Grootste LEGO‐wedstrijd van Benelux zet schouders onder techniekpromotie

De FIRST LEGO League daagt jongeren tussen 11 en 14 jaar uit om in de klas drie maanden lang een LEGO‐robot te bouwen en te program­meren. Die moet tijdens een grote finale verschil­lende opdrachten tot een goed einde brengen. Het is onder­tussen al het achtste jaar op rij dat Voka – Kamer van Koop­handel Limburg en Confe­de­ratie Bouw Limburg samen hun schou­ders zetten onder tech­niek­pro­motie bij leer­lingen van lagere en middel­bare scholen.

“Jongeren warm maken voor tech­niek is zeer belang­rijk om de instroom van tech­ni­sche oplei­dingen te verhogen,” zegt Johann Leten, gede­le­geerd bestuurder van Voka – Kamer van Koop­handel Limburg. “Al op jonge leef­tijd willen we met de FIRST LEGO League leer­lingen laten proeven van tech­niek om zo hun tech­nisch talent te ontdekken en te ontwik­kelen. Enkel zo kunnen we de toekom­stige uitda­gingen aan, want Limburg heeft nood aan tech­nisch, hoger geschoolde mensen.”

Chris Slaets, gede­le­geerd bestuurder – direc­teur van Confe­de­ratie Bouw Limburg beaamt dat. “De FIRST LEGO League is een oppor­tu­ni­teit om onrecht­streeks het bouw­be­roep te promoten. Dat is brood­nodig, want wij zitten met heel wat kwan­ti­ta­tieve en kwali­ta­tieve knel­punt­be­roepen. Noch­tans is onze sector voort­du­rend in bewe­ging en staan we voor heel wat boei­ende uitda­gingen. Zo is de digi­ta­li­se­ring van de bouw­sector momen­teel een actueel onder­werp. Als wij jongeren kunnen prik­kelen om voor de bouw te kiezen, zal hun dat geen wind­ei­eren leggen. De bouw­sector is inno­va­tief, leuk, uitda­gend en biedt heel wat toekomstperspectief.”

TECHtalent

Vorig jaar werd het aantal deel­ne­mers verdub­beld, wat er voor zorgt dat er dit jaar maar liefst 1400 jongeren kunnen deel­nemen aan de robot­wed­strijd. Dit maakt dan ook dat deze FIRST LEGO League de grootste is van de Benelux.

Voor de aller­eerste keer trekt de FIRST LEGO League naar de T2‑campus in Genk. Een vanzelf­spre­kende keuze, want deze oplei­dings­campus is een inspi­re­rende plek die tech­no­logie ademt. “Jongeren vormen de hoofd­doel­groep van onze kern­partner Educa­Thor, een onder­deel van de T2‑campus dat scholen helpt in hun inno­va­tie­ver­snel­ling, en dus is de orga­ni­satie van de FIRST LEGO League in onze campus een logi­sche stap. Door de krachten met Voka – KvK Limburg en Confe­de­ratie Bouw Limburg te vere­nigen, grijpen we een unieke kans om nog meer tech­talent te creëren,” zo stelt Jan Rombouts, Chief Inno­va­tion Officer bij T2‑campus.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X