fbpx

Je feedback is welkom

Code groen, geel en rood in de scholen: blijven staan of verder en dieper gaan?

Ondanks de lock­down van de voor­bije maanden beweegt er veel in het onder­wijs. Enkele digi­tale contouren tekenen zich af, maar we moeten opletten niet aan de opper­vlakte te blijven. De nood­za­ke­lijke digi­tale sprong die we wanke­lend hebben gemaakt heeft ons wel wat doen realiseren.

Zoals recent in De Stan­daard te lezen viel, zijn veel onder­wijs­in­stel­lingen aan het reflec­teren geslagen. Is een volle lesweek nog een must voor iedereen? Hoe kunnen digi­tale middelen ons helpen leren en lesgeven in een ander, effi­ci­ënter concept te steken? Daar­en­boven steekt onze minister van onder­wijs het leer­plicht­on­der­wijs dan nog extra ICT‐centen toe om dit momentum van digi­ta­li­se­ring kracht bij te zetten.

Twee bewe­gingen in de goeie rich­ting kunnen we dan denken. Toch moet er niet enkel naar effi­ci­ëntie gekeken worden maar ook naar het effect van ingrepen als blended leren en de aankoop en gebruik van ICT. Veel lesge­vers hebben gemerkt dat digi­tale toepas­singen gebruiken als leer­middel een andere aanpak vergen in instructie, oefenen, evalu­eren, feed­back geven en coachen van leer­lingen of studenten. Het is die digi­tale didac­tiek die elke lesgever zich eigen moet maken. Ook de leer­ling of student moet een extra portie zelf­re­gu­le­ring aan de dag leggen, nog een leerproces!

“Dit is werk onder de motorkap dat een goeie expertisedeling vraagt in teams en een sterk leiderschap met oog voor de mens en de machine.”

Belang­rijk is dat onder­wijs­in­stel­lingen over het muurtje kijken, samen­werken, mate­ri­alen en erva­ring delen. Zo vermijden ze dat laptop­pro­jecten of afstands­on­der­wijs een frus­tratie wordt voor de betrok­kenen. Scholen kunnen dus een nieuwe werf openen en (verder) bouwen aan onder­wijs dat ook digi­ta­li­se­ring effec­tief én effi­ciënt duur­zaam gebruikt om echt inno­va­tief te leren en lesgeven. Food for thought deze vakantie.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X