fbpx

Je feedback is welkom

Code groen, geel en rood in de scholen: blijven staan of verder en dieper gaan?

Ondanks de lock­down van de voor­bije maanden beweegt er veel in het onder­wijs. Enkele digi­tale contouren tekenen zich af, maar we moeten opletten niet aan de opper­vlakte te blijven. De nood­za­ke­lijke digi­tale sprong die we wanke­lend hebben gemaakt heeft ons wel wat doen reali­seren.

Zoals recent in De Stan­daard te lezen viel, zijn veel onder­wijs­in­stel­lingen aan het reflec­teren geslagen. Is een volle lesweek nog een must voor iedereen? Hoe kunnen digi­tale middelen ons helpen leren en lesgeven in een ander, effi­ci­ënter concept te steken? Daar­en­boven steekt onze minister van onder­wijs het leer­plicht­on­der­wijs dan nog extra ICT‐centen toe om dit momentum van digi­ta­li­se­ring kracht bij te zetten.

Twee bewe­gingen in de goeie rich­ting kunnen we dan denken. Toch moet er niet enkel naar effi­ci­ëntie gekeken worden maar ook naar het effect van ingrepen als blended leren en de aankoop en gebruik van ICT. Veel lesge­vers hebben gemerkt dat digi­tale toepas­singen gebruiken als leer­middel een andere aanpak vergen in instructie, oefenen, evalu­eren, feed­back geven en coachen van leer­lingen of studenten. Het is die digi­tale didac­tiek die elke lesgever zich eigen moet maken. Ook de leer­ling of student moet een extra portie zelf­re­gu­le­ring aan de dag leggen, nog een leer­proces!

“Dit is werk onder de motorkap dat een goeie expertisedeling vraagt in teams en een sterk leiderschap met oog voor de mens en de machine.”

Belang­rijk is dat onder­wijs­in­stel­lingen over het muurtje kijken, samen­werken, mate­ri­alen en erva­ring delen. Zo vermijden ze dat laptop­pro­jecten of afstands­on­der­wijs een frus­tratie wordt voor de betrok­kenen. Scholen kunnen dus een nieuwe werf openen en (verder) bouwen aan onder­wijs dat ook digi­ta­li­se­ring effec­tief én effi­ciënt duur­zaam gebruikt om echt inno­va­tief te leren en lesgeven. Food for thought deze vakantie.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X