fbpx

Je feedback is welkom

SOS online lesgeven #1: Welke tool kan ik het best inzetten?

Leer­krachten zijn helden!

We deden een bevra­ging bij leer­krachten om na te gaan waar we als Educa­Thor leer­krachten kunnen onder­steunen in hun online lesgeven.
Er kwamen een paar heel concrete vragen uit de bus:

#1: Welke tool kan ik het best inzetten?

Je gaat op zoek naar de juiste tools, je ziet door de bomen het bos niet meer. Wij stellen je daarom graag één tool voor waarmee je meteen aan de slag kan.

Creëer je eigen inter­ac­tieve oefe­ningen in slechts een paar minuten met Book­Wid­gets. Deze tool geeft auto­ma­tisch punten aan het werk van je leer­lingen waar­door je tijd bespaart en doordat het programma zo inter­ac­tief is, moti­veer je je leer­lingen om aan de slag te gaan met de leer­stof.

Je kan kiezen uit meer dan 40 verschil­lende templates die werken op computer, smartphone, tablet en iBooks. Via Book­Wid­gets kan je je studenten evalu­eren, punten toekennen en feed­back bezorgen. Ook handig is dat je je studenten live kan volgen tijdens de acti­vi­teiten waar­door je meteen kan inspelen op moei­lijk­heden en uitda­gingen.

Volgens leer­krachten die de tool al toepassen, is het plat­form zo gebruiks­vrien­de­lijk, dat zelfs minder tech­no­lo­gie­ge­o­ri­ën­teerde collega’s er vlot mee overweg kunnen.

Op Facebook is er boven­dien een zeer actieve gebrui­kers­groep voor Book­Wid­gets. Hier worden massaal klaar­ge­maakte lessen en speci­fieke tips gedeeld tussen leer­krachten onder­ling. Deel met elkaar je werk­vormen, ideeën, erva­ringen, widgets, enz. Je kunt elkaar hier ook vragen over Book­Wid­gets stellen en elkaar helpen. Of school­over­stij­gende samen­wer­kingen aangaan en samen mooi lesma­te­riaal ontwik­kelen en uitwis­selen. Word lid van de groep en ontdek wat Book­Wid­gets jou te bieden heeft.

Bekijk zeker ook de drie andere arti­kels in deze reeks. Hope­lijk helpen we je hiermee al verder op weg. Heb je toch nog vragen voor ons? Laat het zeker weten via educathor@​genk.​be.

Keep going and keep growing!         

#samen­te­gen­corona

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X