fbpx

Je feedback is welkom

Tips bij online lesgeven

Als leer­kracht vanop afstand lesgeven? Dat is even aanpassen! Onze inno­vathor leer­me­tho­dieken Bart Boelen helpt je met een paar super­han­dige tips die deze omme­zwaai makke­lijker kunnen maken.

Leer­krachten in het hele land en ook onze T2‐trainers doen hard hun best om online leer­ac­ti­vi­teiten voor hun studenten of cursisten voor te bereiden en ter beschik­king te stellen. Niet evident om je klas­lo­kaal om te ruilen voor een scherm, muis en toet­sen­bord.

Daarom een paar tips.

  1. Lesgeven in de klas ≠ online lesgeven

De mense­lijke inter­actie die je in je klas­lo­kaal hebt mis je groten­deels bij online onder­wijs. Je kan een presen­tatie tonen, wat extra uitleg of feed­back bij opdrachten geven… maar je mist wel de wissel­wer­king tussen leer­kracht en leer­ling.

Tip! Gebruik de chatbox die zowat elke tool heeft. Stel een vraag en laat iedereen een moge­lijk antwoord typen.

Tip! Vraag leer­lingen om zelf een stukje te presen­teren of les te geven.

Tip! Uit mijn erva­ring blijkt dat de aandacht van je toehoor­ders na 45 minuten echt wel op is. Houd hier zeker reke­ning mee!

  1. Bied structuur en wijs ze de weg

Niets zo verve­lend dan op een online leer­plat­form je weg niet te vinden of niet te snappen wat je juist moet doen met een video, pdf of oefe­ning.

Tip! Bij elk item dat je klaarzet voor je leer­ling geef je een korte maar duide­lijke uitleg. Wat is het doel? Welke vragen moeten er beant­woord worden? Hoe en waar (naam van de map enz.) moet de opdracht inge­le­verd worden?

Tip! Vaak werkt een visuele aanwij­zing zoals een scher­maf­beel­ding met een teke­ning of pijl nog beter.

  1. Hou je bij enkele kernapps

Heel wat edtech(Education Technologie)-bedrijven bieden in coro­na­tijden gratis hun dien­sten aan. Fijn, maar voor sommige apps moet je eerst twee dagen bijscho­ling volgen.

Tip! Bekijk eerst welke toepas­singen je school misschien al gebruikt. Spreek met collega’s en directie af welke tools/toepassingen je wel/niet gebruikt om wild­groei te voor­komen.

Tip! De vakken­mo­dule van Smart­school is misschien niet zo sexy, maar leer­krachten en leer­lingen zijn er wel al mee vertrouwd en daar­door is Smart­school een goeie, voor de hand liggende optie.

Tip! Heeft je school een licentie op een app als Book­wid­gets of Quizlet waarmee je leer­lingen digi­tale oefe­ningen kunnen maken? Er zijn inte­res­sante Facebook‐gebruikersgroepen van Book­w­di­gets waar je heel veel nuttige tips vindt!

  1. Tijd over? Leer zelf bij!

Podcasts zijn niet alleen hip, ze zijn ook echt wel brain­food. Er is een gigan­tisch aanbod aan podcasts waarin je zeker en vast je gading vindt.

Tip! Struin door het aanbod Apple podcasts, Google podcasts of op Spotify. Online leer­plat­formen zoals Udemy. en Cour­sera bieden ook heel wat!

Tip! School je bij op het vlak van media­wijs­heid op www​.media​coach​.be en natuur­lijk is er ook School­ma­kers met hun online cursus rond diffe­ren­ti­ëren. https://​www​.school​ma​kers​.be/​g​e​e​n​-​c​a​t​e​g​o​r​i​e​/​l​e​r​e​n​-​d​i​f​f​e​r​e​n​t​i​e​r​e​n​-​e​-​c​o​u​r​s​e​-​l​e​r​a​r​e​n​-​s​e​c​u​n​d​a​i​r​-​o​n​d​e​r​w​ijs/

Veel succes! Samen kunnen we dit.

Vragen over online leren? Mail bart.boelen@T2‑campus.be

Volg Bart op Twitter en LinkedIn

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X