fbpx

Je feedback is welkom

Educathor stelt gratis online lespakketten ter beschikking!

Educa­thor, de werking naar het onder­wijs toe op de T2‑campus, ontwik­kelde online leer­pak­ketten die gekop­peld zijn aan TECH­ville, onze slimme stad op de campus. Plan jij een bezoek aan TECH­ville? Je leer­lingen kunnen zich nu al zelf­standig en online voor­be­reiden met deze lespa­ketten die we gratis ter beschik­king stellen t.e.m. 3 april.

Nu we met zijn allen zijn aange­wezen op het digi­tale leven helpen we jou en je school graag verder met deze lessen waarbij je de leer­lingen zelf­standig aan de slag kan laten gaan met het thema ‘slimme stad’.

Gratis online pakketten

De online pakketten die gratis te verkrijgen zijn:

  • Duur­zame energie
  • Arti­fi­ciële intelligentie
  • Elek­tri­sche schakelingen
  • Mate­ri­alen
  • Program­meren
  • Rest­energie

Aange­zien ons team nog druk bezig is met de finale fine­tu­ning van deze lessen is feed­back meer dan welkom. Zo helpen we elkaar!

  • Welke module heb je ingezet en voor welke doelgroep?
  • Wat vind je goed?
  • Wat vind je voor verbe­te­ring vatbaar? En welke verbeteringen/aanvullingen stel je voor?

Klik hier om jouw gratis online lespakket aan te vragen.

Over TECHville

Wist je al dat jongeren van 10 – 19 jaar op de T2‑campus in klas­ver­band een TECH­avon­tuur kunnen beleven in onze slimme stad TECHville?

Met een 10‐tal uitda­gende STEM‐opdrachten dagen we jongeren uit om de stad nog slimmer te maken met behulp van tech­no­logie: een slimme dans­vloer program­meren, een slim netwerk aanleggen, een domo­ti­ca­sys­teem ontwerpen, wind­mo­lens testen, een zonne­pa­neel bouwen…

Meer info vind je op www​.tech​ville​.be

Zodra TECH­ville en jouw school weer open gaan, contac­teren we je graag voor een bezoek aan TECH­ville met de hele klas!

We vragen om je contact­ge­ge­vens hier achter te laten en dan kan je meteen daarna de pakketten downloaden.

Veel succes ermee!
#samen­hel­pen­we­me­kaar

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X