fbpx

Je feedback is welkom

TECHtalent Tim: “Wie weet ga ik ooit wel advies geven aan de bedrijven waar ik vroeger werkte”

“Maar we doen dat al jaren zo!” is één van de meest gehoorde uitspraken op de werk­vloer. Think again! In een snel veran­de­rende wereld, waar time meer dan ooit money is en waar effi­ci­ëntie belang­rijk is, is dat elk bedrijf, elke werk­gever en elke werk­nemer geholpen is met het prin­cipe van Lean Manu­fac­tu­ring. Volgens dat prin­cipe worden processen binnen een bedrijf herbe­keken en worden ener­gie­lekken in tijds­be­ste­ding, grond­stoffen, logi­si­tiek, … geëli­mi­neerd en verspil­ling tegen­ge­gaan. Cursist Tim is alvast gebeten door het principe!

​Toen ik afstu­deerde als indu­strieel infor­ma­ticus, raakte ik niet aan de bak. Overal vroegen werk­ge­vers: “Heb je erva­ring?”, en die had ik niet. In die tijd waren er nog niet zoveel moge­lijk­heden als vandaag om via werk­ple­kleren of stages die erva­ring op te doen, dus nam ik aan wat op mijn pad kwam: een part­time job als kelner bij Pizza Hut. Daarna werkte ik een jaar in ijscrè­me­fa­briek Crème de la Crème, de eerste van verschil­lende jobs als produc­tie­ope­rator. Vorig jaar zocht ik werk, en ik stuurde een open solli­ci­tatie naar Deliva, speci­a­list in vacuüm verpakte voedings­waren. Toevallig was er de volgende dag een VDAB‐jobdag bij hen. Ik mocht langs­komen om kennis te maken en het klikte.

Lean machine

Als voor­be­rei­ding op mijn nieuwe job volgde ik samen met enkele andere star­tende collega’s de VDAB‐opleiding produc­tie­ope­rator. In deze oplei­ding lopen de prin­cipes van ‘lean manu­fac­tu­ring’ als een rode draad door­heen de modules: ik leerde er hoe je elke stap in het produc­tie­proces zo vlot en effi­ciënt moge­lijk maakt. En soms kunnen dat heel kleine ingrepen zijn. Stel dat je als operator vaak een bepaald stuk moet gaan halen aan de ene kant van de hal, en dat stuk dan monteert aan de andere kant: dat is pure tijd­ver­spil­ling. Dan zet je dat mate­riaal beter naast je werk­plek. Lijkt evident, maar uit mijn jaren­lange erva­ring weet ik dat vele produc­tie­hallen ooit zijn inge­richt op een bepaalde manier, en dat er later nooit meer over nage­dacht wordt.

De Jani van T2‑campus

Instruc­teur Jani is expert in ‘lean manu­fac­tu­ring’ en zijn lessen waren een echte inspi­ratie voor mij. Ook de omge­ving moti­veerde me: de T2‑campus is op zich ook erg ‘lean’ inge­richt. Zo zitten alle tech­ni­sche oplei­dingen op één plek en kan je als cursist de theorie meteen in prak­tijk omzetten.

In mijn nieuwe job kan ik nu al de basis van ‘lean manu­fac­tu­ring’ toepassen, maar ik vind het zo boeiend dat ik me hierin verder wil verdiepen. Bij Deliva zie ik heel wat groei­kansen in die rich­ting. En, wie weet, ga ik ooit nog als consul­tant advies geven in de bedrijven waar ik vroeger gewerkt heb (lacht).”

Opleiding productieoperator

Voor wie
Werk­zoe­kenden die als produc­tie­ope­rator willen werken in een indu­striële omge­ving en slagen voor het medisch onderzoek.

Aanbod
De cursisten leren over veilig­heid, hef‐en tiltech­nieken, milieu, wiskunde, de werking van productie‐installaties, basis elek­tri­ci­teit en pneu­ma­tiek. Door­heen deze modules worden verschil­lende methoden en tech­nieken van ‘LEAN’ aange­leerd: de focus ligt op waarde creëren voor de klant door verspil­lingen te elimineren.

Duur
Maximum 8 weken.

Info
Voor meer info kan je terecht bij Tony Elen (team­leider in Limburg) of Wouter Smet (vakex­pert proces‐ en productietechnieken).

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X