fbpx

Je feedback is welkom

Leertechnologie en koudwatervrees bij scholen

Digi­taal toetsen is aan een opmars bezig in de Vlaamse scholen volgens het Nieuws­blad van 7 januari. Het zou, naast een aantal andere voor­delen, de werk­druk van de leer­kracht verminderen.

Digi­tale tools zoals ons eigen Vlaamse Book­wid­gets geven de leer­kracht een scala aan moge­lijk­heden om leer­stof, oefe­ningen en toetsen op maat te maken en flexibel aan te bieden aan de leer­lingen. Om deze toepas­singen goed te inte­greren in leren en lesgeven is er meer nodig dan enkel een leuk stukje soft­ware aankopen en gebruiken.

Op de T2‑campus maken we een bewuste keuze in het gebruik van ‘edtech’ of educa­tieve tech­no­logie. Bij het maken van een keuze baseren we ons eerst op didac­ti­sche criteria:

  • Verhoogt die tech­no­logie de effi­ci­ëntie en de effec­ti­vi­teit van het leren in de diverse trai­ningen? Met andere woorden: kan er meer en beter geleerd worden op een kortere tijd en met minder kosten?
  • Verhoogt die tech­no­logie ook de tevre­den­heid van de trainer en trainee?

Momen­teel voeren we zo een aantal pilots uit met AR, VR, iPads en Book­wid­gets. Past de tool in de lessen? Is de trainee beter geholpen met enkele online oefeningen?

Koudwatervrees

Pieter Lesaffer (Poli­tiek Redac­teur van het Nieuws­blad) schrijft dat er wel een koud­wa­ter­vrees is bij leer­krachten om aan de slag te gaan met de digi­tale tools. Elke school telt wel enkele enthou­si­aste leer­krachten die knappe dingen doe in hun lessen met leer­tech­no­logie: kwisjes, maken van video­ver­slagen, inter­ac­tieve tijd­lijnen… Maar veel van hun collega’s hebben niet de tijd, de moti­vatie of de tech­ni­sche skills om met die toepas­singen aan de slag te gaan. Elke leer­kracht moet dan ook nog een vertaal­slag kunnen maken met die tool in zijn of haar speci­fiek lespraktijk.

Sprong in het diepe

Nascho­ling is een manier om leer­krachten mee te nemen op de digi­tale trein. Daarom werkten wij op T2‑campus een Digital Trainer Traject uit waarin de leer­kracht of trainer zelf een programma samen­stelt en online op eigen tempo leert hoe je bepaalde toepas­singen inzet in zijn/haar lessen. Tijdens 4 fysieke coaching­ses­sies wordt extra bijge­spij­kerd door een expert‐leerkracht.

Of je school nu werkt met Office 365, Google for educa­tion of Apple‐toepassingen, je kan na dit traject zelf je exper­tise gaan delen met je collega’s op school.

Klaar om erin te duiken?

Digital Trainer Traject: een coachingstra­ject om grondig met de educa­tieve tech­no­logie van Micro­soft of Apple of Google aan de slag te gaan. 2 april, 7 mei, 28 mei, 11 juni.

Blijf je graag op de hoogte van de laatste snufjes in edtech‐land? Dat kan. Je gratis deel­nemen aan de edtch­playground: spelen met tech­no­logie en bekijken met collega’s hoe je dit inzet in je lessen. We kondigen de volgende reeks binnen­kort aan!

Speci­fiek voor leer­krachten uit het tech­nie­k­on­der­wijs zijn er 2 specials:

21.01.2020: Inspi­ra­tiedag iPads in techniekonderwijs

28.01.2020: Inspi­ra­tiedag Book­wid­gets in techniekonderwijs

Verder nog:

28.02.2020: Digital Day van Microsoft

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X