fbpx

Je feedback is welkom

TECHtalent Helder: “Ik leerde metsel­technieken die hier anders zijn dan in Portugal”

Bij T2‑campus leiden we mensen in heel verschil­lende situ­a­ties op, op minstens even­veel verschi­lende manieren. Zo willen we zoveel moge­lijk mensen aan een duur­zame job in tech helpen. Het verhaal van Helder is één van de vele T2‑verhalen.
“In Portugal werkte ik al als metse­laar, maar jammer genoeg was er steeds minder werk in mijn land,” vertelt Helder. “Tien jaar geleden kwam ik in België werken via een Portu­gees bouw­be­drijf, Zucotec. Een toffe job, want we deden heel wat grote projecten zoals zieken­huizen en bruggen bouwen. Maar in 2016 was het plots voorbij: Zucotec ging fail­liet en ik stond op straat. Omdat ik voor een Portu­gees bedrijf werkte, had ik nooit veel Neder­lands nodig gehad, maar plots moest ik bij Belgi­sche bedrijven solli­ci­teren en dat was een probleem.”

Aprenda Flamengo

“Ik wilde beter Neder­lands leren en schreef me voor een cursus Neder­lands in bij Qrios in Maas­mechelen. Ik behaalde er niveau 1.2., maar solli­ci­teren bleef moei­lijk. Gelukkig kon ik in januari vorig jaar starten met de cursus Neder­lands voor anders­ta­ligen voor tech­ni­sche beroepen bij VDAB,” legt Helder uit.

“Ik vond de oplei­ding inte­res­sant omdat ik veel woorden leerde voor mate­ri­alen en tech­nieken die ik goed zou kunnen gebruiken in mijn job. Maar ik leerde ook veel over werken in België: contracten, loon… Onder­tussen bleef ik solli­ci­teren maar ik vond nog steeds geen werk.”

Nieuwe metseltechnieken

“Op aanraden van mijn bemid­de­laar schreef ik me in voor de oplei­ding metselen,” vervolgt Helder zijn verhaal. “Ik had natuur­lijk al veel erva­ring, maar ik leerde metsel­tech­nieken die hier anders zijn dan in Portugal. Het was dus nuttig voor mij om een helder zicht te krijgen op de tech­ni­sche kant, en tege­lijk bleef ik mijn Neder­lands verbeteren.”

“Het was een posi­tieve erva­ring: we hadden een enthou­si­aste instruc­teur en de lessen gingen door in de T2‑campus in Genk: een heel mooi en goed geor­ga­ni­seerd gebouw.”

“Eind 2018 zouden we stage doen, maar na een gesprek bood firma Wienen me meteen een contract aan voor twee weken: als ze tevreden waren, mocht ik er vast beginnen. Door mijn erva­ring kan ik mijn plan trekken en ik heb een goed contact met collega’s en klanten, dus ik mocht blijven. Eerder dit jaar startte ik met mijn vast contract. Mijn werk­gever is tevreden, en ik ook!”

Opleiding metselaar

Voor wie
Werk­zoe­kenden die graag met hun handen werken en slagen voor het medisch onderzoek.

Aanbod
Cursisten leren verschil­lende metsel­tech­nieken, isolatie plaatsen en veilig op hoogte werken.

Duur
De cursisten krijgen een voltijdse oplei­ding in het oplei­dings­cen­trum en een stage. Het traject duurt maximum 32 weken, afhan­ke­lijk van het begin­ni­veau en leer­tempo van de cursist.

Info
VDAB‐opleidingengids (code 000100)

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X