fbpx
HackCamp – Vue.js: Tesla en HackFlix roepen om hulp

20jan08:0016:00Dag van de Bouw TECHtalksvoor bouw­pro­fes­si­o­nals

21jan14:0017:00Inspi­ra­tiedag: iPads in tech­nie­k­on­der­wijsiPad in de techniek‐ of prak­tijkvak

28jan12:3013:00Start to Connect @Jani Chris­sa­fakisLean­ma­na­ge­ment in indu­strie 4.0

28jan14:0017:00Inspi­ra­tiedag Book­wid­gets in tech­nie­k­on­der­wijs

03feb08:3017:00Volta Electro Braintest je elec­tro­kennis

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Tesla heeft jouw hulp nodig! Concur­renten hebben met hun code geknoeid waar­door de bere­ke­ningen voor hun auto’s niet meer kloppen. Na verschil­lende pogingen om dit op te lossen, schreeuwen ze om hulp!  Ze zijn op zoek naar JS‐ontwikkelaars die hen willen helpen hun calcu­lator te repa­reren en daarbij VueJS te leren. Nog niet over­tuigd? De mentoren stellen ook een team van ontwik­ke­laars samen om de VueJS‐toepassing van Hack­Flix te repa­reren. Hack­Flix is ​​een website voor video­st­rea­ming die 148 miljoen gebrui­kers bedient, wiens kwaad­aar­dige concur­rent Hack­azon Prime probeert te vernie­tigen.

Dyna­mi­sche websites? The way to go! De ontwik­ke­lingen binnen de wereld van (web) devel­op­ment gaan steeds verder. Er worden steeds meer tools en soft­ware tech­no­lo­gieën ontwik­keld om succes­volle appli­ca­ties, plat­formen en websites te bouwen. Maar daar blijft het natuur­lijk niet bij. Door deze tools en func­ti­o­na­li­teiten alsmaar verder te opti­ma­li­seren worden ze niet alleen sneller, maar ook een pak gebruiks­vrien­de­lijker. Eén van die nieuwe ontwik­ke­lingen is Vue.js.

 /vjuː/

Vue, uitge­sproken als /vjuː/ (zoals ‘view’), is een frame­work op basis van de script­taal JavaScript, gecre­ëerd door Evan You en offi­cieel gelan­ceerd in 2014. Het frame­work dient om op een eenvou­di­gere manier inhoud dyna­misch te tonen.

Ontdek de hulp­mid­delen die VueJS je aanbiedt en bouw je eerste apps slechts 3 trai­nings­dagen op 18, 19 en 20 november 2019. Werk samen met de mentoren van Hack­ages om deze 2 uitda­gingen aan te gaan: Tesla en Hack­Flix helpen!

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X