fbpx
TECHtalent Raoul: “Het klimaatakkoord in Parijs heeft mij geïnspireerd”

20jan08:0016:00Dag van de Bouw TECHtalksvoor bouw­pro­fes­si­o­nals

21jan14:0017:00Inspi­ra­tiedag: iPads in tech­nie­k­on­der­wijsiPad in de techniek‐ of prak­tijkvak

28jan12:3013:00Start to Connect @Jani Chris­sa­fakisLean­ma­na­ge­ment in indu­strie 4.0

28jan14:0017:00Inspi­ra­tiedag Book­wid­gets in tech­nie­k­on­der­wijs

03feb08:3017:00Volta Electro Braintest je elec­tro­kennis

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

We worden ons steeds bewuster van ons klimaat en de impact die wij er als mens op hebben. Miljoenen jongeren komen op straat om te vragen voor meer en snel­lere acties van de over­heden. Raoul Decoster (25) besloot een stap verder te gaan en ging opnieuw studeren. Hij studeerde dit jaar af als profes­sio­nele bachelor Elek­tro­mecha­nica om zo, met zijn speci­a­li­satie in hernieuw­bare energie,  zijn steentje bij te dragen tegen de klimaat­ver­an­de­ringen.

Raoul Decoster studeerde dit jaar af als profes­sio­nele bachelor Elek­tro­mecha­nica. Hij deed dat via een  omscho­lingstra­ject van VDAB en PXL Green & Tech. Raoul vond zijn roeping in hernieuw­bare energie.

“Na mijn middel­baar ben ik gaan werken, maar ik besefte al snel dat een diploma belang­rijk was om betere kansen op de arbeids­markt te krijgen. Om die reden ben ik terug gaan studeren. Dankzij VDAB startte ik een oplei­ding bachelor Elek­tro­mecha­nica aan de PXL in Diepen­beek. In het begin was dat best moei­lijk, maar mede­stu­denten en leer­krachten hebben mij heel goed geholpen. Het feit dat ik een uitke­ring kreeg van  VDAB was daarbij ook belang­rijk; zo kon ik alleen blijven wonen en mijn eigen boon­tjes doppen”, vertelt Raoul. Als klimaat­be­wuste jongere koos hij niet zomaar voor deze rich­ting: “Het klimaat­ak­koord in Parijs heeft mij geïn­spi­reerd en boven­dien gaat het om een knel­punt­be­roep. Mijn keuze was dan ook snel gemaakt.”

Stage op T2

Zijn stage liep Raoul in het Smart Grid Lab op de T2‑campus. In het smart grid leer je alles over de productie en het trans­port van energie. Samen met een Eras­mus­stu­dent uit Spanje heb ik het hele Smart Grid Lab mogen ombouwen. We analy­seerde alle toestellen en creëerden daarna een work­shop die gebruikt kan worden in het secun­dair onder­wijs. We pasten het smart grid labo op 12 weken tijd aanzodat studenten uit het secun­dair er ook mee konden werken. Het was een zeer leer­rijke periode voor mij. De basis kreeg ik uiter­aard op school, maar als je in zo’n prach­tige omge­ving als de T2‑campus alles kunt testen en je mag proeven van al die knappe tech­no­logie, dan is dat een zeer goede leer­school.”

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X