fbpx
Europese Programmeerweek : leer de kinderen in je klas programmeren

20jan08:0016:00Dag van de Bouw TECHtalksvoor bouw­pro­fes­si­o­nals

21jan14:0017:00Inspi­ra­tiedag: iPads in tech­nie­k­on­der­wijsiPad in de techniek‐ of prak­tijkvak

28jan12:3013:00Start to Connect @Jani Chris­sa­fakisLean­ma­na­ge­ment in indu­strie 4.0

28jan14:0017:00Inspi­ra­tiedag Book­wid­gets in tech­nie­k­on­der­wijs

03feb08:3017:00Volta Electro Braintest je elec­tro­kennis

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

De EU‐programmeerweek is een burger­ini­ti­a­tief dat erop is gericht om program­meren en digi­tale vaar­dig­heden op een leuke, aantrek­ke­lijke manier voor iedereen bereik­baar te maken.

In de EU Code­week gaan we aan de slag met program­meren en computa­ti­o­neel denken op school. Hier­rond werken biedt je leer­lingen nieuwe moge­lijk­heden. Ze krijgen meer inzicht in hoe de digi­tale wereld werkt. Computa­ti­o­neel denken leert oplos­sings­ge­richt te denken en crea­tief te zijn, kritisch en analy­tisch te rede­neren en samen te werken. Het is boven­dien een ideaal instru­ment voor leer­lingen die extra uitda­ging nodig hebben. Vergeet ook niet dat voor 90% van de huidige jobs, digi­tale vaar­dig­heden vereist zijn.

Sinds 1 september is computa­ti­o­neel denken boven­dien expli­ciet opge­nomen in de nieuwe eind­termen voor de eerste graad van het secun­dair onder­wijs. Redenen genoeg dus om met computa­ti­o­neel denken en program­meren aan de slag te gaan. Doe mee aan de EU code week van 5 – 20 oktober 2019 en voor je het weet spreek je program­meer­taal!

Wat kunnen leerkrachten en scholen doen tijdens de Codeweek?

Code­week gaat over het sensi­bi­li­seren en inspi­reren van mensen om aan de slag te gaan met de basis van ICT en digi­tale media: program­meren. Daar­door zijn er geen strikte beper­kingen over wat je precies moet doen en hoe ver je kan gaan. Je kan een app, game of website ontwik­kelen, robots program­meren of speci­fieke codeer­lessen inlassen.

Leraren kunnen deel­nemen door tijdens de Code­week program­meer­lessen te orga­ni­seren voor of met hun leer­lingen, program­meer­work­shops te houden, lesplannen te delen enz. Maak je geen zorgen als je niet weet hoe je moet program­meren. Je kan best laag­drem­pelig beginnen. Prin­cipes van computa­ti­o­neel denken en algo­ritmes kunnen zelfs aange­leerd worden zonder compu­ters. En waarom geen school­breed evene­ment plannen door samen te werken met je school­di­rectie, je collega’s en wie weet, enkele geën­ga­geerde ouders?
Alles is prima. Je kan geen program­meurs opleiden in een dag of een week. Maar je kan je leer­lingen wel doen inzien dat leuk is om zelf iets te creëren aan de hand van de basis­prin­cipes van het program­meren.

 

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X