fbpx

Je feedback is welkom

Een job in 50 dagen? Het kan!

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Met de opleiding Operator kunststofmaterialen!

Er zijn veel nog steeds veel vaca­tures in de indu­strie­sector, die moei­lijk inge­vuld geraken. Naast jobs als lasser, tech­nieker, teke­naar merken we dat het beroep operator in de kunst­stof veel gevraagd wordt.  Sinds een aantal jaren werkt VDAB samen met PlastiQ om die nieuwe opera­tors gericht op te leiden. 

Het KIEM‐project is een oplei­ding waar gewerkt wordt naar het kunnen verrichten van arbeid in de kunst­stof­sector. De oplei­ding staat ook wel bekend als ‘In 50 dagen naar werk’.
In groep leren 8 tot 10 cursisten in een aantal weken alle basis­kennis van de high‐tech kunst­stof­sector. Na de oplei­ding volgen ze een vaca­tu­re­ge­richte stage in een KIEM‐bedrijf uit de regio. De ideale spring­plank om snel duur­zaam werk te vinden in deze sector. KIEM‐bedrijven hebben altijd open­staande vaca­tures. Dankzij deze on‐the‐job‐beleving krijgen 9 op de 10 KIEMers een contract. De oplei­ding is koste­loos en boven­dien behouden de cursisten hun uitke­ring! Jonger dan 26? Dan hebben ze recht op een premie van €800. 

Kiem = werk

Nathan (23) nam alvast de proef op de som: “Eerst kreeg ik een inte­rim­con­tract van een maand aange­boden. Na die maand mocht ik voor onbe­paalde duur aan de slag.”

Interesse?

De opstart van deze oplei­ding staat gepland op 14‐10‐2019 in onze T2‑campus.

Inte­resse? Op 7‐10‐2019 orga­ni­seren we intake gesprekken bij T2‑campus te Genk ( Thor Park 8040, 3600 Genk). De volgende opstart zal voor voor­jaar 2020 zijn.

Geïn­te­res­seerden kunnen zich inschrijven via volgende link:
https://​www​.vdab​.be/​o​p​l​e​i​d​i​n​g​e​n​/​a​a​n​b​o​d​/​2​8​4​0​0​0​/​c​u​r​s​u​s​/​1​7​4​5​6​2​/​O​p​e​r​a​t​o​r​_​k​u​n​s​t​s​t​o​f​m​a​t​e​r​i​a​l​e​n​-​GENK

Meer info: www​.Kunst​stofi​seen​missie​.be

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X