fbpx
Een job in 50 dagen? Het kan!

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leer­krach­tenLeer werken met Arduino in je klas tijdens 3 lessen!

26sep09:0017:00Tech­Boost­Camp | Energie tran­si­tieGeld verdie­nen met de energie tran­si­tie

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM commu­nityCreëer samen met andere leer­krach­ten Arduino STEM projec­ten!

30sep19:0021:00Slimme IoT appa­ra­ten: Arti­fi­ci­ële Intel­li­gen­tie zonder data­cen­tersAls leer­kracht het lean­labo leren gebrui­ken

01okt09:0016:00Train the trainer Lean­labo (bijna volzet)Als leer­kracht het lean­labo leren gebrui­ken

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Met de opleiding Operator kunststofmaterialen!

Er zijn veel nog steeds veel vaca­tu­res in de indu­strie­sec­tor, die moei­lijk inge­vuld geraken. Naast jobs als lasser, tech­nie­ker, teke­naar merken we dat het beroep opera­tor in de kunst­stof veel gevraagd wordt.  Sinds een aantal jaren werkt VDAB samen met PlastiQ om die nieuwe opera­tors gericht op te leiden. 

Het KIEM-project is een oplei­ding waar gewerkt wordt naar het kunnen verrich­ten van arbeid in de kunst­stof­sec­tor. De oplei­ding staat ook wel bekend als ‘In 50 dagen naar werk’.
In groep leren 8 tot 10 cursis­ten in een aantal weken alle basis­ken­nis van de high-tech kunst­stof­sec­tor. Na de oplei­ding volgen ze een vaca­tu­re­ge­richte stage in een KIEM-bedrijf uit de regio. De ideale spring­plank om snel duur­zaam werk te vinden in deze sector. KIEM-bedrij­ven hebben altijd open­staande vaca­tu­res. Dankzij deze on-the-job-bele­ving krijgen 9 op de 10 KIEMers een contract. De oplei­ding is koste­loos en boven­dien behou­den de cursis­ten hun uitke­ring! Jonger dan 26? Dan hebben ze recht op een premie van €800. 

Kiem = werk

Nathan (23) nam alvast de proef op de som: “Eerst kreeg ik een inte­rim­con­tract van een maand aange­bo­den. Na die maand mocht ik voor onbe­paalde duur aan de slag.”

Interesse?

De opstart van deze oplei­ding staat gepland op 14-10-2019 in onze T2-campus.

Inte­resse? Op 7-10-2019 orga­ni­se­ren we intake gesprek­ken bij T2-campus te Genk ( Thor Park 8040, 3600 Genk). De volgende opstart zal voor voor­jaar 2020 zijn.

Geïn­te­res­seer­den kunnen zich inschrij­ven via volgende link:
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/284000/cursus/174562/Operator_kunststofmaterialen-GENK

Meer info: www.Kunststofiseenmissie.be

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X