fbpx
Leerkrachten gezocht!

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leer­krach­tenLeer werken met Arduino in je klas tijdens 3 lessen!

26sep09:0017:00Tech­Boost­Camp | Energie tran­si­tieGeld verdie­nen met de energie tran­si­tie

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM commu­nityCreëer samen met andere leer­krach­ten Arduino STEM projec­ten!

30sep19:0021:00Slimme IoT appa­ra­ten: Arti­fi­ci­ële Intel­li­gen­tie zonder data­cen­tersAls leer­kracht het lean­labo leren gebrui­ken

01okt09:0016:00Train the trainer Lean­labo (bijna volzet)Als leer­kracht het lean­labo leren gebrui­ken

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Voor de ontwik­ke­ling van leer­pak­ket­ten voor het secun­dair onder­wijs zijn we op zoek naar toppers uit het onder­wijs die de vertaal­slag willen maken van enkele inno­va­tieve toepas­sin­gen naar de klas.

Wie werkt mee rond: Batte­rij­tech­no­lo­gie — Smart­grid en groene energie — Lean manu­fac­tu­ring — 3d manu­fac­tu­ring — Cobots/robots

Wie zoeken we?

Leer­krach­ten die samen met ons de vertaal­slag maken van een inno­va­tief T2-lab naar een cursus voor de klas. Wij helpen jou om hierin ook nieuwe metho­die­ken en digi­tale tools te verwer­ken.

Wat bieden we je?

Een compen­sa­tie voor je inzet en eeuwige roem als ontwik­ke­laar van één van onze modules. Boven­dien kan je voor hulp en inspi­ra­tie terecht bij ons team van inno­vat­ho­ren, vakex­perts en bedrij­ven­net­werk.
Je krijgt de moge­lijk­heid om met inno­va­tieve mate­ri­a­len aan de slag te gaan, jezelf te verster­ken en je kennis in je eigen klas toe te passen.
Je werkt hier zelf­stan­dig aan tijdens de komende maanden. We spreken onder­ling af wat en tegen wanneer je ople­vert.

Inte­resse of vragen? Bel of schrijf ons…
Onderwijs.t2-campus@genk.be
0485 37 85 89

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X