Leerkrachten gezocht!

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Voor de ontwik­kel­ing van leer­pakket­ten voor het secundair onder­wi­js zijn we op zoek naar top­pers uit het onder­wi­js die de ver­taal­slag willen mak­en van enkele inno­vatieve toepassin­gen naar de klas.

Wie werkt mee rond: Bat­ter­i­jtech­nolo­gie — Smart­grid en groene energie — Lean man­u­fac­tur­ing — 3d man­u­fac­tur­ing — Cobots/robots

Wie zoeken we?

Leerkracht­en die samen met ons de ver­taal­slag mak­en van een inno­vatief T2-lab naar een cur­sus voor de klas. Wij helpen jou om hierin ook nieuwe method­ieken en dig­i­tale tools te ver­w­erken.

Wat bieden we je?

Een com­pen­satie voor je inzet en eeuwige roem als ontwikke­laar van één van onze mod­ules. Boven­di­en kan je voor hulp en inspi­ratie terecht bij ons team van inno­vathoren, vak­ex­perts en bedri­jven­netwerk.
Je kri­jgt de mogelijkheid om met inno­vatieve mate­ri­alen aan de slag te gaan, jezelf te ver­sterken en je ken­nis in je eigen klas toe te passen.
Je werkt hier zelf­s­tandig aan tij­dens de komende maan­den. We spreken onder­ling af wat en tegen wan­neer je oplev­ert.

Inter­esse of vra­gen? Bel of schri­jf ons…
Onderwijs.t2-campus@genk.be
0485 37 85 89

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X