TECHfestival: Bouw en energie vandaag en morgen

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De bouw- en energiesec­tor staan niet stil. Wat er alle­maal beweegt hoor je tij­dens de vele sessies en work­shops rond die thema’s tij­dens ons TECH­fes­ti­val.

Deze sessies mag je alvast niet mis­sen als je graag up to date bli­jft in de bouw en energie:

Wo 22 mei9u-12uJaga: Lage tem­per­atu­urver­warm­ing in de prak­tijk’
Vrij 24 MeiDoor­lopend van 9u00 tot 12u00TECHdag VDAB: Lucht- en wind­dicht mak­en van een onder­dak
Door­lopend van 9u00 tot 12u00TECHdag VDAB: Leren met­sen met AR … kan dat?
10u00-10u30Nieuwe dig­i­tale tech­nolo­gieën in de bouw­sec­tor — WTCB
10u30-12u00
13u30-15u00
TECHdag VDAB: aan de slag met Lean in de bouw
10u45-11u15Alle energie tech­nieken in 1 doos, op 1u geïn­stalleerd — Lito
11u15-12.00val­beveilig­ing — GSS Project
12u30Start to con­nect — Ismaël Ben Al-Lal — Futech
13u00-16u00Energien­eu­traal ontwer­pen voor de toepass­ing van cir­cu­laire energi­etech­nieken — Lito
13u00
14u00
Induc­tieheat­ing voor met­al­en — Tech­no­lit
14u00-15u00Inspi­ratiesessie 3D-beton­print­en — Camp C
15u15Inspi­ratiesessie ver­schil­lende vor­men van vocht en cor­recte vochtbe­stri­jd­ing — Humi­da

Benieuwd naar het volledige programma?

www.techfestival.be

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X