TECH 4 Kids: Proef van STEM

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Laat je zoon/dochter kennismaken met STEM op onze TECH4kids!

Tij­dens het TECH­fes­ti­val op T2-cam­pus organ­is­eren we namelijk een TECH4kids. T2-cam­pus wordt die woens­dag­namid­dag 22 mei hele­maal ingepalmd door kinderen/jongeren. Er zijn immers heel wat uitda­gende TECHac­tiviteit­en.

 Je dient enkel even een plek­je te reserveren voor hen.

In de avond mak­en we graag plaats voor de oud­ers om zich te lat­en inspir­eren over de studiekeuze van zoon en/of dochter. (22 mei 20u-21u30)

Is STEM nu een goede studiekeuze voor hem/haar?

Fons Leroy,directeur VDAB en Rita Dunon, stich­t­end lid van het STEM-plat­form Vlaan­deren vanu­it het Departe­ment Onder­wi­js, denken alvast van wel.
Hun bood­schap? Een keuze voor STEM zaait de kiemen voor een mooie toekomst in zow­el het secundair als in het hoger onder­wi­js.

  • Wat is STEM? Reclames­tunt of broodnodig? Van inge­nieur, tot medi­ade­sign­er en metser.
  • STEM in ASO, BSO of TSO? Wat is het ver­schil?
  • De arbei­ds­markt staat in brand, kun­nen we dit blussen met STEM-oplei­din­gen
  • Waarom STEM en meis­jes een per­fecte match zijn?
  • Is pro­gram­meren het nieuwe alfa­bet?
  • Stel jouw vraag aan de sprek­ers!

22mei20:0021:30TECHtalk: STEM-advies voor twi­jfe­lende oud­ersIs tech­nolo­gie een goede studiekeuze voor mijn kind?

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X