fbpx

Je feedback is welkom

T2 opent modernste zwembad van Europa

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Big news! Want vandaag opent T2‑campus een klimaat­neu­traal, hoog­tech­no­lo­gisch zwembad in het atrium, de centrale hal van de campus. Dit binnenbad krijgt vanaf september een centrale plaats binnen heel wat tech‐opleidingen, maar het is de bedoe­ling dat elke cursist mee profi­teert. Volgens SYNTRA‐projectverantwoordelijke A. Visser is de timing perfect voor dit initi­a­tief: ”Dit zwembad is een hoog­tech­no­lo­gisch wonder van 2 miljoen euro en het verbruikt hele­maal geen energie. Dit is een gedroomde locatie voor veel nieuwe oplei­dingen.”

Springplank naar de toekomst

De spring­plank naar de toekomst mag je letter­lijk nemen. Vanaf september staat het modernste zwembad van Europa centraal in de oplei­dingen rond hernieuw­bare energie en sani­tair. “Maar ook onze drone‐opleidingen kunnen hiermee uitge­breid worden. Onder­wa­ter­drones en reddings­drones worden in de toekomst immers big busi­ness,” aldus Visser. “Daar­naast is het vanzelf­spre­kend dat onze eigen cursisten in het nieuwe zwembad hun gezond­heid op peil kunnen houden als ze dat wensen. Dat is een win‐win‐situatie die we niet konden laten liggen.”

Modernste zwembad ter wereld?

Volgens experts is dit zonder twijfel het modernste zwembad van Europa. Vlaan­deren staat al enkele jaren bekend als één van de wereld­spe­lers op het vlak van zwem­tech­no­logie. Zwem­bad­bouwer Willy Naesens was advi­seur tijdens de bouw van het Genkse techbad. Hij is alvast in zijn nopjes: “Dit plaatst Genk op de kaart in heel Europa en ver daar­buiten. Ik heb vorige week al samen met Marie‐Jeanne enkele test­baan­tjes kunnen trekken. Een onge­lo­fe­lijke erva­ring. Dit ís de toekomst; dit móet je gezien hebben.”

Haatwee‐oo

Een zwembad op een tech­no­lo­gie­campus is uiter­aard geen stan­daard bad. Samen met 5 experten vanuit verschil­lende vakge­bieden ontwik­kelde SYNTRA Limburg een zwembad vol hoog­tech­no­lo­gi­sche snufjes en ener­gie­zui­nige oplos­singen. Op het dak van de T2‑campus staat onder meer een helofy­ten­filter (filter op basis van water­planten) die regen­water opvangt en filtert tot zwem­waardig water. Dit water belandt uitein­de­lijk via een complex buizen­sys­teem in het zwembad. De tempe­ra­tuur wordt constant op 27 graden gehouden dankzij drie zonne­pa­nelen op het dak. Van chloor is trou­wens geen sprake, want het water wordt constant gezui­verd door nano­tech­no­logie. Dankzij de ontwik­ke­ling van een gepa­ten­teerde zwem­bad­filter is chloor (of andere chemi­sche zuive­ring) over­bodig. Als kers op de taart is er een afdek­sys­teem voor­zien waar­door het zwem­bard volledig toe te dekken is met de bestaande vloer­te­gels. Lopen over water was nog nooit zo dichtbij.

Een frisse duik voor de examens

Wat doet een zwembad op een tech­no­lo­gie­campus? Project­ver­ant­woor­de­lijke A.Visser: “Het zwembad is hier niet de ster van de show maar wel de tech­no­logie erachter. Via Euro­pees project­geld krijgen onze cursisten de kans om mee te werken aan de zwem­bad­tech­no­logie van morgen. Daar­naast biedt het zwembad een enorme meer­waarde voor de cursisten. Zij kunnen name­lijk het volle­dige jaar gratis gebruik maken van het zwembad. Stress voor het examen? Geen probleem, een frisse duik en je kan er weer zorge­loos tegenaan.”

Gratis zwemmen op de openingsdag!

Het zwembad opent offi­cieel op maandag 1 april. Normaal is het zwembad enkel toegan­ke­lijk voor cursisten en mede­wer­kers, maar maandag willen we iedereen die daar behoefte aan heeft de kans geven om een tech­no­lo­giebad te nemen. Kom tussen 12u00  en 13u00 naar de T2‑campus in Genk met jouw badjas en hand­doek. De eerste 100 bezoe­kers mogen de hele namiddag baan­tjes trekken. Bommet­jeuh!

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X