fbpx

Je feedback is welkom

Ondernemen is zoals een ritje in de botsauto’s

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

(Starten met) onder­nemen brengt niet alleen heel wat denk­werk, busi­ness­plan­ning, analyse, mana­ge­ments­kills, …met zich mee. Wie onder­neemt bereidt zich best voor op een portie verras­singen, hoe stevig je de teugels ook in handen houdt.

Daarom verge­lijken we onder­nemen graag met een rit in de bots­au­to’s.

1. je kiest zelf hoe hard je het pedaal intrapt.

Elke onder­nemer heeft zijn eigen stijl.

Gooi je meteen alle regis­ters open, duik je ‘head first’ in je onder­ne­ming en tackel je de uitda­gingen wanneer ze op je pad komen? Of neem je liever het zekere voor het onze­kere en ga je pas aan de slag als je elk moge­lijk risico hebt geana­ly­seerd?

Er is geen goed of fout. Blijf jezelf, volg je buik­ge­voel en gebruik je verstand.

2. Obstakels zijn er altijd, hoe goed je ze ook probeert te ontwijken

Je zit in je bots­auto en ontwijkt elke tegen­ligger met glans maar dan word je in je flank gereden door die ene snood­aard die je niet had zien komen.

Onder­nemen bete­kent zoveel moge­lijk problemen en moei­lijk­heden voor­zien en voor­komen. Maar helaas heb je niet alles zelf in de hand. Laat je niet uit je lood slaan door issues die je niet had voor­zien. Zet je schrap, leer uit de gebeur­tenis en manoeu­vreer die bots­auto terug de baan op.

3. Wat je achteraf onthoudt zijn de fun en adrenaline

Onder­nemen is vaak span­nend, soms zelfs zenuw­slo­pend en elke onder­nemer denkt er wel eens aan om de hand­doek in de ring te gooien.

Maar niets voelt beter dan datgene te doen dat je met hart en ziel doet. En net als een rit met de botsauto’s is onder­nemen fun en geeft het je de adre­na­line die je doet beslissen je aan een volgende rit te wagen.

Ben jij klaar om in te stappen? Schrijf je dan in voor één van onze maan­de­lijkse, gratis TECH­boost­camps.

Een TECH­boost­camp is een krach­tige, eendaagse work­shop waarin je jouw crea­tief TECHidee inten­sief en effec­tief omzet in een busi­ness concept.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X