Ondernemen is zoals een ritje in de botsauto’s

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

18sep14:0016:00TECHtalk: Arduino in je klas!Leer meer over Arduino pro­jecten in bedri­jven en scholen!

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leerkracht­enLeer werken met Arduino in je klas tij­dens 3 lessen!

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM com­mu­ni­tyCreëer samen met andere leerkracht­en Arduino STEM pro­jecten!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

(Starten met) onderne­men brengt niet alleen heel wat denkw­erk, busi­ness­plan­ning, analyse, man­age­mentskills, …met zich mee. Wie onderneemt berei­dt zich best voor op een por­tie ver­rassin­gen, hoe ste­vig je de teugels ook in han­den houdt.

Daarom vergelijken we onderne­men graag met een rit in de bot­sauto’s.

1. je kiest zelf hoe hard je het pedaal intrapt.

Elke onderne­mer heeft zijn eigen sti­jl.

Gooi je meteen alle reg­is­ters open, duik je ‘head first’ in je onderne­m­ing en tack­el je de uitdagin­gen wan­neer ze op je pad komen? Of neem je liev­er het zekere voor het onzekere en ga je pas aan de slag als je elk mogelijk risi­co hebt geanaly­seerd?

Er is geen goed of fout. Bli­jf jezelf, volg je buikgevoel en gebruik je ver­stand.

2. Obstakels zijn er altijd, hoe goed je ze ook probeert te ontwijken

Je zit in je bot­sauto en ontwijkt elke tegen­lig­ger met glans maar dan word je in je flank gere­den door die ene snoodaard die je niet had zien komen.

Onderne­men betekent zoveel mogelijk prob­le­men en moeil­ijkhe­den voorzien en voorkomen. Maar helaas heb je niet alles zelf in de hand. Laat je niet uit je lood slaan door issues die je niet had voorzien. Zet je schrap, leer uit de gebeurte­nis en manoeu­vreer die bot­sauto terug de baan op.

3. Wat je achteraf onthoudt zijn de fun en adrenaline

Onderne­men is vaak span­nend, soms zelfs zenuwslopend en elke onderne­mer denkt er wel eens aan om de hand­doek in de ring te gooien.

Maar niets voelt beter dan dat­gene te doen dat je met hart en ziel doet. En net als een rit met de botsauto’s is onderne­men fun en geeft het je de adren­a­line die je doet beslis­sen je aan een vol­gende rit te wagen.

Ben jij klaar om in te stap­pen? Schri­jf je dan in voor één van onze maan­delijkse, gratis TECH­boost­camps.

Een TECH­boost­camp is een krachtige, een­daagse work­shop waarin je jouw cre­atief TECHidee inten­sief en effec­tief omzet in een busi­ness con­cept.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X