Wij maken 100 leerkrachten digitaal slimmer!

23apr12:3013:00Start to Connect @Bert Scholshoe je je bedrijf onderscheidt van de concurrentie door er een authentiek merk van te maken

23apr19:0021:00EdTechPlayground: interactieve video & creëer zelf VR (360°) / AR Van anderen leren, kennis delen en op de hoogte zijn van nieuwigheden in het digitale landschap.

25apr09:0017:30In de kijkerTechBoostCamp #6Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

25apr(apr 25)13:3013jun(jun 13)16:00Digital trainer trajectWord gecertificieerd Microsoft Innovative Educator, Apple Teacher of Google certified Educator.

30apr12:3013:00Start to Connect @Tim Buckinxwereldwijd verbeteren van het dagelijks leven van mensen met epilepsie

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Nieuwe leer­plannen en nieuwe ICT skills zijn een hele uitda­ging voor leer­krachten om bij te blijven. Daarom willen T2‑campus en Micro­soft samen de digi­tale skills bij leer­krachten verhogen. En daar­voor hebben op 28 februari 100 leer­krachten ontvangen op de Digital Day @ T2‑campus.

Micro­soft België orga­ni­seert in heel wat scholen een road­show om leer­krachten en ICT‐coördinatoren kennis te laten maken met Micro­soft tools die ze hands‐on in hun lessen / school kunnen toepassen. In Limburg kiezen ze heel bewust voor T2‑campus als uitvals­basis. In deze Limburgse hub kunnen we als Micro­soft de digi­tale skills bij leer­krachten en andere trai­ners vergroten en zien we deze Digital Day als de start van een verdere samen­wer­king,” vertelt Lien Deleen­heer van Micro­soft enthou­siast.

In het verlengde van de Digital Day wordt er ook een Digital Trai­ners Traject opgezet. Leerkrachten/trainers gaan op eigen tempo en aange­past aan hun niveau aan de slag gaan met de ICT‐toepassingen die hen het meest aanspreken uit het ruime aanbod dat er oa tijdens de Digital Day voor­ge­steld wordt. Tijdens de 4 coachings­mo­menten worden erva­ringen uitge­wis­seld en op het einde van de rit zijn de deel­ne­mers gecer­ti­fi­ceerd trainer.

Op deze manier zetten we als T2‑campus sterk in op kennis­de­ling tussen leer­krachten,” bena­drukt Ingrid Cruys­berghs, onder­wijs­ma­nager T2‑campus. Onder­wijs staat voor grote uitda­gingen de komende jaren. ICT kan leer­krachten en scholen helpen het leren effec­tiever te maken. Het is daarom belang­rijk dat leer­krachten van elkaar leren hoe ICT slim ingezet kan worden in de les”, bena­drukt Bart Boelen, inno­vathor nieuwe onder­wijs­me­tho­dieken T2‑campus.

In de toekomst willen we verder inzetten op work­shops waarbij leer­krachten en leer­lingen leren van mekaar en worden er gericht work­shops aange­boden vanuit T2‑campus. Inschrijven voor de nieuws­brief kan bij annelies.​schrooten@​ucll.​be

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X