Lablaunch <span class="caps">HVAC</span> en Smartgrid

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Op 26 feb­ru­ari nodig­den we iedereen uit voor de house­warm­ing van ons Energiehuis en Smart Grid labo. We bouw­den in ons HVAC‑lab immers een heuse won­ing met twee verdiepin­gen waar onze trainees alle nieuw­ste tech­nieken en tech­nolo­gieën in ver­warm­ing, domot­i­ca, ven­ti­latie, bat­ter­i­jen… in een reële set­ting kun­nen aan­leren.

In het Smart Grid labo kun­nen trainees dan weer leren werken met pro­duc­tie, trans­port, dis­trib­u­tie, ver­bruik en opslag van energie op een uniek, oper­a­tion­eel en com­pact elek­triciteit­snet.
Onze indruk­wekkende ‘stook­straat’ showt alle mod­erne en bestaande ver­warm­ings­ke­tels, zodat we instal­la­teurs zo volledig mogelijk kun­nen oplei­den.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X