Lablaunch HVAC en Smartgrid

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

18sep14:0016:00TECHtalk: Arduino in je klas!Leer meer over Arduino pro­jecten in bedri­jven en scholen!

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leerkracht­enLeer werken met Arduino in je klas tij­dens 3 lessen!

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM com­mu­ni­tyCreëer samen met andere leerkracht­en Arduino STEM pro­jecten!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Op 26 feb­ru­ari nodig­den we iedereen uit voor de house­warm­ing van ons Energiehuis en Smart Grid labo. We bouw­den in ons HVAC‑lab immers een heuse won­ing met twee verdiepin­gen waar onze trainees alle nieuw­ste tech­nieken en tech­nolo­gieën in ver­warm­ing, domot­i­ca, ven­ti­latie, bat­ter­i­jen… in een reële set­ting kun­nen aan­leren.

In het Smart Grid labo kun­nen trainees dan weer leren werken met pro­duc­tie, trans­port, dis­trib­u­tie, ver­bruik en opslag van energie op een uniek, oper­a­tion­eel en com­pact elek­triciteit­snet.
Onze indruk­wekkende ‘stook­straat’ showt alle mod­erne en bestaande ver­warm­ings­ke­tels, zodat we instal­la­teurs zo volledig mogelijk kun­nen oplei­den.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X