De eerste EdTechPlayground

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Op 12 maart vond de eerste EdTech­Play­ground plaats in onze cam­pus. Met Edu­ca­tion Tech­nolo­gieën kan je je lessen of werk pim­pen. In onze Play­ground leer je er let­ter­lijk mee spe­len.

De eerste EdTech­Play­ground ging over AR en VR 360° voor leren. De 12 deel­ne­mers -van leerkracht, tech­niek coach­es, ler­areno­plei­ders en didac­tis­che onder­s­te­uners- kwa­men alle­maal met het­zelfde doel:  “Hoe kan ik zelf makke­lijk AR en VR op maat mak­en voor de leer­si­t­u­aties bin­nen mijn organ­isatie?”

Na een korte intro van toepassin­gen gin­gen we over tot ‘the real deal’: 360° foto’s mak­en en inter­ac­tief mak­en op Google Tour Cre­ator, VR-tour proberen met de card­board-bril, van een echt voor­w­erp een 3D-voor­w­erp mak­en met een een­voudi­ge app.

Hele­maal in de T2-spir­it sloe­gen de deel­ne­mers samen aan het spe­len, leren, ont­dekken, fouten mak­en, prullen en… mooie resul­tat­en boeken!

De vol­gende EdTech­Play­ground is gep­land op 23 april. Schri­jf je in!

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X