fbpx

Je feedback is welkom

Jobs: techtempel zoekt technologiepredikers

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

De T2‑campus maakt sinds september 2018 grote furore. Als ware technologie‐hotspot bekeren we tegen een snel tempo het Limburgs land­schap tot een tech­no­lo­gie­land­schap. Onze T2‐medewerkers dragen tech­no­logie en inno­vatie uit als ware T2‑apostelen. Het is voor ons een cruciale missie om jongeren, werk­ne­mers, werk­zoe­kenden, onder­ne­mers en al de rest klaar te stomen voor de toekomst. Maar we kunnen dit niet alleen en daarom is de T2‑campus op zoek naar 3 verkon­di­gers die mee het woord willen verspreiden. 

Verander jij water in energie? Laat jij onze robot terug lopen? Zorg jij ervoor dat onze trai­nees terug door de VR bril kunnen zien? Dan ben jij de uitver­ko­rene voor ons. T2 zoekt name­lijk 3 tech­no­lo­gie­pre­di­kers met een gevoel voor digi­ta­li­se­ring, onder­ne­mer­schap en inno­vatie. Deze profielen zullen ons helpen om tech­no­logie en inno­vatie te boosten binnen T2 en binnen Limburg.

Als Inno­vatHor Smart Tech­no­logy volg je de nieuwste ontwik­ke­lingen binnen Indu­stry 4.0 en smart­grids op de voet. Je bedenkt nieuwe concepten en krijgt hier­voor een splin­ter­nieuw ‘Smart Factory Park’ ter beschik­king op de T2‑campus. Met de focus op hernieuw­bare energie, produc­tie­tech­no­logie en Internet Of Things ontwikkel je nieuwe oplei­dingen en leer­om­ge­vingen.  Samen met de collega’s is het jouw uitda­ging om de instroom naar tech­no­lo­gi­sche oplei­dingen een boost te geven.

Als Inno­vatHor e‑mobility weet jij alles over de mobi­li­teits­sector en de rele­vante tech­no­lo­gieën. Je werkt een visie en stra­tegie uit voor e‑mobility op de T2‑campus. Je bouwt zelf een netwerk uit van stra­te­gi­sche part­ners en bedrijven om mee te inves­teren in de uitwer­king van nieuwe oplei­dingen. Met een ruime kennis over mobi­li­teit, energie en IT werk jij een oplei­dings­aanbod uit op basis van de nieuwste trends en ontwik­ke­lingen binnen de sector. Samen met jouw collega’s bouw jij de e‑mobility sector uit binnen de T2‑campus en zorg je voor een verhoogde inte­resse vanuit de buiten­we­reld in deze sector.

De T2‑campus bestaat niet enkel uit trai­nees, trai­ners en mede­wer­kers. De kracht achter T2 bestaat ook uit het ecosys­teem van 100+ stake­hol­ders. Als commu­nity builder ben je het eerste aanspreek­punt van de bedrijven en stake­hol­ders. Het is het jouw taak om dit ecosys­teem met elkaar en met T2 te verbinden. Je bouwt rela­ties op met nieuwe bedrijven en stake­hol­ders en je onder­houdt ook de bestaande rela­ties. Je zorgt ervoor dat het ecosys­teem betrokken blijft bij de T2‑campus. Je zoekt zelf naar moge­lijk­heden om de sterkte van het ecosys­teem op verschil­lende manieren en plaatsen in te zetten. Onder jouw bege­lei­ding groeit het ecosys­teem elke dag verder.

Met de 3 boven­staande tech­no­lo­gie­pre­di­kers willen we onze technologie‐impact op Limburg en ook daar­buiten versterken. Samen met het T2‐team zullen zij zorgen voor de oplei­dingen van morgen zodat trai­nees voor­be­reid zijn op de komende digi­ta­li­se­ring en tech­no­lo­gie­ver­snel­lingen. Voor deze enorme uitda­ging verwachten we unieke tech­talenten die samen met ons door weer en wind gaan. We verheugen ons dan ook op de komst van een echte tech­no­lo­gie­mes­sias.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X