Doe de test: Hoe klaar ben jij voor digitalisering?!

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

TECHTALK: Digitalisering 12 feb 19u T2-campus

Beantwoord onderstaande vragen met JA of NEE:

  1. Heb jij het gevoel dat iedereen erover praat, dat nie­mand weet hoe het juist moet en dat iedereen denkt dat iedereen er mee bezig is?
  2. Dacht jij dat vraag 1 over iets anders ging dan over dig­i­tale trans­for­matie?
  3. Ver­lies je veel tijd aan van ver­gader­ing naar ver­gader­ing te hollen?
  4. Vind je het verve­lend dat onkostennota’s steev­ast in het bak­je van Manu de Man­ag­er bli­jven liggen waar­door je moet wacht­en op je terug­be­tal­ing?
  5. Vind je het moeil­ijk om mensen te lat­en samen­werken naar het­zelfde doel? Laat staan om ze met nieuwe werk­wi­jzen te lat­en werken?
  6. Heb je soms het gevoel dat je een klant sneller wil helpen, maar dat je organ­isatie dat niet aankan?
  7. Voel jij je in je organ­isatie soms als een leeuw in een kooi?
  8. Vind je de toekomst van je organ­isatie belan­grijk­er dan een aflev­er­ing Thuis, Fam­i­lie, Eigen Kweek, Blind Getrouwd of Hanne Danst?

Antwo­ordde je op min­stens 5 vra­gen ‘JA’ dan heb je nog heel wat werk aan de dig­i­tale trans­for­matie van je organ­isatie en zeg je dus ook best ‘JA’ tegen de TECHtalk Dig­i­tale Trans­for­matie op dins­dag 12 feb­ru­ari om 19u.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X