<span class="caps">WEDSTRIJD</span>: IdeaalDuaal

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Ideaal­D­u­aal is een wed­stri­jd waar­bij Syn­tra Vlaan­deren op zoek gaat naar inno­vatieve ideeën die leren op de school­bank com­bineren met leren op de werk­plek. Want dat is duaal leren.

Elk vernieuwend idee dat duaal leren kan ver­beteren is welkom, of je nu trainee of train­er, start­up of ervaren onderne­mers bent.
De 10 straf­ste CEO’s van Vlaan­deren leggen je alvast het vuur aan de sch­enen met enkele pit­tige uitdagin­gen. Durf jij hen van hun sokken te blazen met jouw idee?

Inspiratie nodig?

De leer­lin­gen van GO! tal­ent Den­der­monde waren in 2018 één van de win­naars met hun idee om  een “Tal­ent­coach”, de eerste eval­u­atie-app voor duaal leren, te ontwikke­len.  Van­daag werken zij hun idee verder uit in samen­werk­ing met de bach­e­lorstu­den­ten Toegepaste Infor­mat­i­ca van HOGENT, met de bedoel­ing de eval­u­atie-app uitein­delijk op de markt te bren­gen.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X