OPROEP: T2-campus is op zoek naar iconische technische objecten

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

T2-cam­pus lanceert dit najaar TECHville. In onze slimme stad beleven jon­geren een span­nend tech­nolo­gieav­on­tu­ur. Ze ervaren welke impact ze kun­nen hebben met tech­nolo­gie en ont­dekken waar hun tech­tal­en­ten liggen.

Voor de inricht­ing van TECHville zijn we op zoek naar een aan­tal iconis­che tech­nis­che objecten die mee vorm geven aan de techuit­stral­ing van TECHville en die de ruimte tot lev­en lat­en komen.

Wat zoeken we nu precies?

  • We zoeken iconis­che tech­nis­che objecten die we onder kun­nen bren­gen in TECHville
  • Deze objecten moeten niet meer oper­a­tion­eel zijn, maar we willen de ruimte er ‘techy’ mee lat­en uitzien. Zij mak­en geen onderdeel uit van het spel.
  • De objecten moeten wat vol­ume hebben: niet te klein.(ca 80x80x80cm)
    Kleinere objecten kun­nen ook , die kun­nen we ook in ons ontwerp inte­gr­eren.
  • De objecten wor­den geïn­te­greerd in het ontwerp van de ruimte.
  • Niet te zwaar: een object van 3000 kg wordt te omvan­grijk om te plaat­sen.
  • Het moet een passende tech­nis­che uit­stral­ing hebben.
  • Lief­st ook kleur­rijk, hoewel over­spuiten ook tot de mogelijkhe­den zou behoren.
  • De meeste iconis­che objecten wor­den per­ma­nent onderdeel van de stad.

Ter ref­er­en­tie project in TU Delft: daar lat­en grote hangende voer­tu­igen de ruimte hele­maal te lev­en komen.

Wil je met je bedri­jf meew­erken aan dit unieke project, laat het ons dan heel snel weten annelies.schrooten@genk.be

Heel veel tech­groeten

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X