Koning Filip op visite

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Op 29 jan­u­ari 2019 kwam Kon­ing Fil­ip onze cam­pus en oplei­din­gen bewon­deren met een bij­zon­dere inter­esse voor ons Duaal Leren-pro­gram­ma en onze oplei­din­gen van de toekomst. De hele cam­pus kwam de Kon­ing groeten. 

Het pro­gram­ma:

  • Ver­welkom­ing door de part­ners van de T2-cam­pus
  • Bezoek aan het HVAC lab en de VR-toepassin­gen
  • Korte babbel met enkele T2-trainees
  • Intro­duc­tie in de gam­ing­sec­tor
  • Rondlei­d­ing bij Plas­tIQ
  • Afscheid via een ere­haag

Maar, ter­wi­jl de Kon­ing onze cam­pus bezocht werd zijn paleis belaagd door een buite­naardse aan­val…

…en wel op eigen vraag aan onze Visu­al effects artists en Sound pro­duc­ers in word­ing. Die werk­ten twee weken tegen de klok om dit knap staalt­je film aan de kon­ing te tonen tij­dens zijn bezoek.

Wij hebben alvast genoten.
Hopelijk Kon­ing Fil­ip ook!

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X