De Koning bezoekt T2-campus

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

18sep14:0016:00TECHtalk: Arduino in je klas!Leer meer over Arduino pro­jecten in bedri­jven en scholen!

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leerkracht­enLeer werken met Arduino in je klas tij­dens 3 lessen!

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM com­mu­ni­tyCreëer samen met andere leerkracht­en Arduino STEM pro­jecten!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Zijne Majesteit de Kon­ing brengt een bezoek aan onze T2‑campus. De Kon­ing zal ver­schil­lende duale oplei­din­gen bezoeken, zoals san­i­tair – en elek­trotech­nisch instal­la­teur en met de trainees in dialoog gaan. Ook een aan­tal oplei­din­gen in beroepen van de toekomst komen aan bod. Het gaat onder meer over oplei­din­gen tot vir­tu­al real­i­ty ani­ma­tion pro­duc­er, visu­al effects artist en sound­pro­duc­er.

Ook Hogeschool PXL ver­plaatst zich naar de T2‑campus te Genk, om er aan de Kon­ing de PXL‑opleidingen en haar stu­den­ten voor te stellen die pio­nier zijn voor duaal leren in het hoger onder­wi­js.

Tenslotte brengt de Kon­ing een bezoek aan het Plas­tIQ Train­ing Lab, een train­ingsruimte, ontstaan uit een sterk part­ner­schap tussen bedri­jven, de oplei­d­ings- en onder­wi­jswereld om nog meer tal­ent op te lei­den en te lat­en doorstromen naar de sec­tor van kun­st­stof­fen en nieuwe mate­ri­alen.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X