fbpx

Je feedback is welkom

InduMotion op bezoek

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Een bijna voltal­lige ploeg van Indu­Mo­tion vzw bezocht 27 november 20187 onze T2‑campus.

Indu­Mo­tion is de beroeps­ver­e­ni­ging voor bedrijven gespe­ci­a­li­seerd in indu­striële auto­ma­ti­se­ring en aandrijf­tech­nieken (elek­trisch, hydrau­lisch, mecha­nisch en pneu­ma­tisch), die als produ­cent, offi­ciële invoerder of verdeler op de Belgi­sche markt actief zijn. Bijzon­dere aandacht was er voor de 4.0 appli­ca­ties en smart facto­ries in energie en productietechnologie.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X