InduMotion op bezoek

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Een bij­na voltal­lige ploeg van Indu­Mo­tion vzw bezocht 27 novem­ber 20187 onze T2-cam­pus.

Indu­Mo­tion is de beroepsv­erenig­ing voor bedri­jven gespe­cialiseerd in indus­triële automa­tis­er­ing en aan­dri­jftech­nieken (elek­trisch, hydraulisch, mech­a­nisch en pneu­ma­tisch), die als pro­du­cent, offi­ciële invo­erder of verdel­er op de Bel­gis­che markt actief zijn. Bij­zon­dere aan­dacht was er voor de 4.0 appli­caties en smart fac­to­ries in energie en pro­duc­ti­etech­nolo­gie.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X