InduMotion op bezoek
Filter Events

21feb08:3017:30Geen plaatsen meer beschikbaarTechBoostCamp #5Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

26feb17:4521:00Lablaunch HVAC en Smart Gridinnovatie versneller voor TECHtalent

12maa09:0018:00In de kijkerTechBoostCamp | Blockchain #2Is Blockchain jouw ‘game-changer’

12maa12:3013:00Start to Connect @Tin Van den PutteSoft skills? Wat ?

19maa12:3013:00Start to Connect @Peter PoeckTelling a story is like preparing a cake with love, trust & pixie dust

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Een bijna voltal­lige ploeg van Indu­Mo­tion vzw bezocht 27 november 20187 onze T2‑campus.

Indu­Mo­tion is de beroeps­ver­e­ni­ging voor bedrijven gespe­ci­a­li­seerd in indu­striële auto­ma­ti­se­ring en aandrijf­tech­nieken (elek­trisch, hydrau­lisch, mecha­nisch en pneu­ma­tisch), die als produ­cent, offi­ciële invoerder of verdeler op de Belgi­sche markt actief zijn. Bijzon­dere aandacht was er voor de 4.0 appli­ca­ties en smart facto­ries in energie en produc­tie­tech­no­logie.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X