fbpx

Je feedback is welkom

Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Deze week orga­ni­seerde T2‑campus een work­shop “VR‐AR‐IR @vocational trai­ning and educa­tion” oftewel het gebruiken van Virtual, Augmented en Infor­ma­tion Reality in beroeps­trai­ning en ‑educatie. De T2‑campus wil zich­zelf immers blijven ontwik­kelen als een ‘door tech­no­logie onder­steunde leer­om­ge­ving’.

Eyecat­chers van de dag waren:

  • het VULCAN leer­plat­form waarmee je snel en effi­ciënt je trai­nees in een simu­la­tie­trai­ning kan aansturen en opvolgen
  • de nieuwe Arkite-opstel­ling in ons Elektro Lab die een produc­tie­me­de­werker van a tot z door de te nemen stappen bege­leidt.

‘Partner in presen­ta­tion’ was Mimbus, een Franse tech­no­lo­gie­ont­wik­ke­laar in virtuele tech­no­lo­gieën en simu­la­toren met een educa­tieve doel­stel­ling. Mimbus focust op manuele beroepen en mens‐machine inter­ac­ties en is partner in EVTA, het Euro­pees netwerk van profes­sio­nele oplei­dings­or­ga­ni­sa­ties waar VDAB mede­be­stuurder is.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X