Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Deze week organ­iseerde T2‑campus een work­shop “VR-AR-IR @vocational train­ing and edu­ca­tion” oftewel het gebruiken van Vir­tu­al, Aug­ment­ed en Infor­ma­tion Real­i­ty in beroep­strain­ing en -edu­catie. De T2‑campus wil zichzelf immers bli­jven ontwikke­len als een ‘door tech­nolo­gie onder­s­te­unde leeromgev­ing’.

Pin It on Pinterest

X
X
X