Technologie­bende bezet T2-campus

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De Tech­nolo­giebende organ­iseert work­shops rond weten­schap en tech­nolo­gie voor kinderen en jon­geren tussen 8 en 14 jaar. Leren pro­gram­meren, drones besturen… Bij de Tech­nolo­giebende proeven kinderen op een leuke manier van deze en andere din­gen. Miss­chien kri­j­gen ze zo de smaak te pakken om lat­er meer te doen met hun TECH­tal­ent.

Artec Robots

Ken je de nieuwe Artec Robots al?
In deze work­shop bouw en pro­gram­meer je je eigen Artec Robots en laat je ze aller­lei coole opdracht­jes uitvo­eren. Eerst zijn deze opdracht­en gemakke­lijk maar daar­na wor­den ze steeds uitda­gen­der!

Op woens­da­gen van 13.30 tot 15.30 uur of tussen 16u en 18uHal­lo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteit­en voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

Maak je eigen elektrisch auto

Weet jij welke voer­tu­igen milieu­vrien­delijk zijn en onze pla­neet gezon­der houden? In deze work­shop zoeken we samen naar een antwo­ord op deze vraag. Je steekt ook de han­den uit de mouwen en maakt met hout en elek­triciteit je eigen elek­trisch autoot­je dat je achter­af mee naar huis mag nemen.

Op woens­da­gen van 13.30 tot 15.30 uur en tussen 16u en 18u

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X