Technologie­bende bezet T2-campus

Technologie­bende bezet T2-campus

De Tech­nolo­giebende organ­iseert work­shops rond weten­schap en tech­nolo­gie voor kinderen en jon­geren tussen 8 en 14 jaar. Leren pro­gram­meren, drones besturen… Bij de Tech­nolo­giebende proeven kinderen op een leuke manier van deze en andere din­gen.

Pin It on Pinterest

X
X
X