TECHtalk #1 was <span class="caps">WTF</span>

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

TECHtalk #1 Blockchain was in een mum van tijd volzet. Sprekers Tom Ghelen en Gerrie Smits gaven het beste van zichzelf voor een volle zaal.
Inno­vatHor en organ­isator van deze allereer­ste TECHtalk Dirk Vranck­en heeft dus alle reden om zichzelf een gelukkig man te pri­jzen.
Onder­tussen ligt het boek WTF is Blockchain? Blockchain is WTF*”. Met als onder­ti­tel “*Waarschi­jn­lijk toch fun­da­menteel” van Ger­rie Smits in de winkels. Haal ook een stuk­je blockchain WTF in huis.

We horen natu­urlijk ook graag hoe jij met blockchain omgaat, hoe jij het gebruikt, of waar jij tege­naan loopt. Laat het ons weten in de reac­ties hier bene­den!

Heb je de eerste TECHtalk gemist?

Schri­jf je dan snel in voor één van de vol­gende TECHtalks.

Bek­ijk hier de pre­sen­taties:

Tom Ghe­len

Ger­rie Smits

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X