Tijd voor een upgrade

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De wereld ron­dom ons is in con­stante veran­der­ing dankz­ij tech­nol­o­gis­che vernieuwin­gen. Hoe kun­nen blockchain, 3D‑printing, bat­ter­i­jtech­nolo­gie, …het ver­schil mak­en voor jou?

Gratis TECHtalks

TECHtalks zijn korte, gratis sessies voor leerkracht­en, stu­den­ten, werkne­mers, onderne­mers en werk­zoek­enden waarin experts de nieuw­ste tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen toet­sen aan van­daag en mor­gen.

In onze TECHtalks ont­dek je welke tech­nol­o­gis­che vernieuwin­gen er echt toe doen, wat hun meer­waarde is voor jou of je onderne­m­ing, hoe je ze in jouw pro­fes­sionele lev­en kan imple­menteren en wat dat met zich mee­brengt.

Voor wie

Voor onderne­mers, tech­neuten en curiezen die hun pro­fes­sionele lev­en willen upgraden naar de realiteit van mor­gen. Kijk met een onderne­mende blik naar tech­nolo­gie. Jij bent het TECH­tal­ent dat Lim­burg zoekt!

TECHNOLOGIE HOTSPOT

Zak af naar tech­nolo­giehotspot Thor Cen­tral in Genk voor de gratis TECHtalks. Wist je dat dit mon­u­men­tale mijnge­bouw vlak langs de t2-cam­pus in opbouw ligt?

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X