fbpx

Je feedback is welkom

55 bedrijven engageren zich voor technologie­talent bij lancering T2‑campus

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Technologische profielen zijn erg gegeerd bij bedrijven. Een blik op de openstaande vacatures maakt snel de uitdaging duidelijk. Onze regio heeft technologie­talent nodig om te groeien. Zo’n 55 technologie­bedrijven engageren zich op 7 februari 2018 om de schouders te zetten onder sterke opleidingen voor techtalent op de T2‑campus.

T2‑campus opent dit najaar de deuren op Thor Park in Genk en zet de grote middelen in om tech­talent aan te trekken en te ontwik­kelen: een award winnend gebouw, state‑of‑the‑art machines en vooral een sterk netwerk van part­ners. Op de T2‑campus kan elk tech­talent − met of zonder erva­ring − terecht voor een oplei­ding. Vanaf dit najaar worden er dage­lijks 1.300 trai­nees op de campus verwacht. Trai­nees van VDAB, SYNTRA Limburg en leer­lingen van de Limburgse scholen zullen hier samen, meer zelfs, zij aan zij werken in de tech­labs.
De afge­lopen maanden is een T2‑innovatieteam op pad geweest bij heel wat technologie­bedrijven, kennis­in­stel­lingen en scholen in de regio om te weten te komen welke tech­no­lo­gi­sche compe­ten­ties voor hen het verschil maken en hoe we kunnen samen­werken. Op 7 februari enga­geren 55 bedrijven zich met een charter om hun schou­ders te zetten onder tech­talent. Van grote inter­na­ti­o­nale klep­pers tot lokale kmo’s. ‘We merken dat er onge­lo­fe­lijk veel enthou­si­asme bestaat bij de Limburgse bedrijven om op tech­talent in te zetten. We kunnen ons geen mooiere start van ons ecosys­teem dromen. Onze ambitie is om de komende maanden ons netwerk nog verder uit te breiden in aanloop van de opening van de T2‑campus’ aldus Ruben Camps, project­leider inno­va­tie­team T2‑campus.

Samenwerken & Connecteren

T2‑campus werkt nauw samen met het bedrijfs­leven. ‘We doen dit ten eerste door het delen van kennis en exper­tise met elkaar. Zo zorgen wij voor een instroom van tech­nisch talent op maat van de bedrijven. Ten tweede plaatsen we topin­fra­struc­tuur  en mate­ri­alen vanuit bedrijven op T2‑campus zodat trai­nees hierop leren werken, maar laten we bedrijven ook expe­ri­men­teren met ons state‑of‑the‑art machi­ne­park. Ten derde kan een bedrijf meewerken door zich open te stellen voor bedrijfs­be­zoeken, stages, het bege­leiden van eind­proefen of zelfs bedrijfs­pro­jecten waarbij onze trai­nees een uitda­ging aangaan. Ten slotte willen we ook een netwerk zijn tussen bedrijven en tech­talenten. Door work­shops, semi­na­ries en evene­menten leggen we een link tussen Limburgs tech­talent en het bedrijfsleven.’

Dankzij dit ecosys­teem kan T2‑campus heel gericht inves­teren in die tech­no­lo­gieën die de regio doen groeien. Parade­paardjes op de campus worden het energie‐ en demo­huis, het trai­nings­sys­teem voor indu­strie 4.0 en de 3D‑printshop. Maar ook ronkende concepten zoals augmented en virtual reality, Internet of Things, smart grids, batte­rij­tech­no­logie en block­chain zullen deel uit maken van het aanbod. Geen idee wat deze zijn? In het voor­jaar kan het grote publiek gratis kennis maken met al deze concepten tijdens de TECHtalks die door­gaan op Thor Central in Genk. Meer info via de website www.T2‑campus.be.

T2‑ecosysteem

De T2‑campus is een ambi­tieus project dat VDAB, SYNTRA Limburg en de stad Genk, voor het Limburgse onder­wijs, samen reali­seren in het kader van het Stra­te­gisch Actie­plan voor Limburg (SALK). De T2‑campus is momen­teel in volle opbouw op het Thor Park in Genk, vlak langs het monu­men­tale ‘Thor Central’ op de voor­ma­lige mijnsite van Water­schei. De T2‑campus wordt naast de eigen inbreng van de part­ners finan­cieel onder­steund door het Euro­pees Sociaal Fonds, het Euro­pees Fonds voor Regi­o­nale Ontwik­ke­ling (12,5 miljoen euro) en SALK (6 miljoen euro). De eerste oplei­dingen zullen er door­gaan vanaf september 2018.

Contact­per­soon T2‑ecosysteem: Ruben Camps – project­leider inno­va­tie­team T2‑campus. Ruben.Camps@T2‑campus.be

Deel­nemer Ecosys­teem T2‑campus op 7 februari 2018
Accen­ture
AJSOLUTIONS, power in plas­tics
Alpagro Plas­tics
Analis
ARBURG NV
BDO Cross­road
BIASC
BNP Paribas Fortis
CEB‐BEC
Cegeka
CNRood
Cool­tech
Data Minded
De Witte Commu­ni­catie
Dyka
Ecom­pany
Encon
Ener­zjie – EPB Expert
Ener­valis
Essec Group
Essec‐BNS
Fremach Inter­na­ti­onal NV
Futech
G&D Energy
Google België
HASCO Hasen­clever GmbH + Co KG
iBizz
IBM
Insaver
Jaga
KEOZ IT
Lucas‐Nülle GmbH
Melotte
MSD Metal­wor­king
Multi­medi
Nice­berg
Osudio
P&V Elek­tro­tech­niek
PlastIQ
Pure‐Air
Qubic
Redi­tech engi­nee­ring
Renishaw
Robair
Siemens
SIRRIS
Smappee
Stagobel
Surtechno
Switch
Tenco DDM
Trideus
Vasco
VCL
Viess­mann Belgium bvba

Feedback

1 Reactie

  1. Avatar

    Knap gemaakt Roger en Co !!!!!!

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X