Waarom tech alleen niet de toekomst is!

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Technologie is overal: je hebt een smartphone, de computers in je auto houden je veilig en comfortabel op de weg en je huis heeft meer en meer slimme toepassingen voor energie, veiligheid en comfort. En de technologie staat niet stil.
Een studie met veel techvakken belooft dus vast en zeker een mooie carrière in de technologiesector. Correct, maar niet helemaal.

Hard en zacht

Meer en meer bedri­jven zijn er zich van bewust dat niet alleen tech­nis­che exper­tise er toe doet. Ze best­e­den ook meer en meer aan­dacht aan de zogenoaamde ‘soft skills’ , want ook die zijn cru­ci­aal.

Een lan­glopend onder­zoek bij techgi­gant Google heeft wijst uit dat naast de STEM-skills (Sci­ence, Tech­nol­o­gy, Engi­neer­ing and Math­e­mat­ics) — zeg maar de harde ken­nis — ook 7 andere skills zeer belan­grijk zijn:

  • Com­mu­ni­catievaardighe­den liggen voor de hand
  • Een goede coach zijn helpt iedere werkne­mer vooruit
  • Het is een groot voordeel om inzicht te hebben in anderen
  • Omgaan met de ver­schillen in je team helpt je een hele stap vooruit
  • Empahtie ver­to­nen is de basis
  • Je mag best kris­tisch zijn
  • Prob­leemo­plossend denken geeft je een steep­je voor

Future proof

Deze mind­set vat mooi samen wat de T2-cam­pus wil beteke­nen voor jou. Naast een degelijke tech­nis­che oplei­d­ing wordt er ook aan je wend­baarheid voor de toekomst gedacht. Goed gekozen ‘Future Skills’ mak­en je tot een echte burg­er van de 21ste eeuw. Het Future Skill­slab staat garant voor het stelsel­matig inbouwen van deze vaardighe­den in elke oplei­d­ing op de T2‑campus. Je kan ook kiezen uit het ruime aan­bod van learn­ing snacks die je beter mak­en op 1 of meerdere skills.

Ready for lift off…

De snel veran­derende wereld vraagt dat je mee veran­dert. Je moetal echter ook vooruit kijken en oplossin­gen vin­den voor uitdagin­gen die je nu nog niet kent. Het samen­gaan van je vakken­nis en Future Skills geven je net die extra kracht om aan de slag te gaan in de boeiende wereld van tech­nolo­gie.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X