Waarom tech alleen niet de toekomst is!
Filter Events

26maa12:3013:00Start to Connect @Lucie RenardDe impact van een blog op een bedrijf. Content marketing

02apr12:3013:00Start to Connect @Kris BinonHow to start a community from scratch

18apr09:0017:30TechBoostCamp #6Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

23apr12:3013:00Start to Connect @Bert Scholshoe je je bedrijf onderscheidt van de concurrentie door er een authentiek merk van te maken

30apr12:3013:00Start to Connect @Tim Buckinxwereldwijd verbeteren van het dagelijks leven van mensen met epilepsie

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Technologie is overal: je hebt een smartphone, de computers in je auto houden je veilig en comfortabel op de weg en je huis heeft meer en meer slimme toepassingen voor energie, veiligheid en comfort. En de technologie staat niet stil.
Een studie met veel techvakken belooft dus vast en zeker een mooie carrière in de technologiesector. Correct, maar niet helemaal.

Hard en zacht

Meer en meer bedrijven zijn er zich van bewust dat niet alleen tech­ni­sche exper­tise er toe doet. Ze besteden ook meer en meer aandacht aan de zoge­no­aamde soft skills’ , want ook die zijn cruciaal.

Een lang­lo­pend onder­zoek bij tech­gi­gant Google heeft wijst uit dat naast de STEM‐skills (Science, Tech­no­logy, Engi­nee­ring and Mathe­ma­tics) – zeg maar de harde kennis – ook 7 andere skills zeer belang­rijk zijn:

  • Commu­ni­ca­tie­vaar­dig­heden liggen voor de hand
  • Een goede coach zijn helpt iedere werk­nemer vooruit
  • Het is een groot voor­deel om inzicht te hebben in anderen
  • Omgaan met de verschillen in je team helpt je een hele stap vooruit
  • Empahtie vertonen is de basis
  • Je mag best kris­tisch zijn
  • Probleem­op­los­send denken geeft je een steepje voor

Future proof

Deze mindset vat mooi samen wat de T2‑campus wil bete­kenen voor jou. Naast een dege­lijke tech­ni­sche oplei­ding wordt er ook aan je wend­baar­heid voor de toekomst gedacht. Goed gekozen Future Skills’ maken je tot een echte burger van de 21ste eeuw. Het Future Skillslab staat garant voor het stel­sel­matig inbouwen van deze vaar­dig­heden in elke oplei­ding op de T2‑campus. Je kan ook kiezen uit het ruime aanbod van learning snacks die je beter maken op 1 of meer­dere skills.

Ready for lift off…

De snel veran­de­rende wereld vraagt dat je mee veran­dert. Je moetal echter ook vooruit kijken en oplos­singen vinden voor uitda­gingen die je nu nog niet kent. Het samen­gaan van je vakkennis en Future Skills geven je net die extra kracht om aan de slag te gaan in de boei­ende wereld van tech­no­logie.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X