Technologie grijpt om zich heen
Filter Events

26maa12:3013:00Start to Connect @Lucie RenardDe impact van een blog op een bedrijf. Content marketing

02apr12:3013:00Start to Connect @Kris BinonHow to start a community from scratch

18apr09:0017:30TechBoostCamp #6Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

23apr12:3013:00Start to Connect @Bert Scholshoe je je bedrijf onderscheidt van de concurrentie door er een authentiek merk van te maken

30apr12:3013:00Start to Connect @Tim Buckinxwereldwijd verbeteren van het dagelijks leven van mensen met epilepsie

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Werk­ne­mers inpassen in tech­no­lo­gi­sche vernieu­wing is dé uitda­ging van onze arbeids­markt”.

Dat zijn de woorden van topman Fons Leroy, afge­vaar­digd bestuurder van de VDAB, vanuit zijn visie op de evolutie van de arbeids­markt.  Het is een stevige uitda­ging om jongeren, werk­zoe­kenden en anderen die momen­teel niet actief zijn op de arbeids­markt wegwijs te maken in de tech­no­lo­gi­sche revo­lutie die we momen­teel door­maken. Het onder­wijs en andere oplei­dings­in­stan­ties spelen daar een belang­rijke rol in. Laat dat nu juist een van de kern­doel­stel­lingen zijn van de T2‑campus.

Technologie grijpt om zicht heen

Tinne Lommelen, direc­teur VDAB Limburg sluit zich hier bij aan: In diverse sectoren grijpt de tech­no­logie om zich heen. Denk maar aan de digi­tale meet­toe­stellen in de wegen­bouw, de iPad in de zorg en de door­ge­dreven invoe­ring van nieuwe tech­no­logie in de maak­in­du­strie. Boven­dien doen nieuwe ICT‐toepassingen hun intrede in bijna  alle sectoren. Dat proces gaat alsmaar sneller.”

T2‑campus wil VDAB samen inzetten op het opsporen van talenten, hen bijscholen en naar de open­staande vaca­tures in de bouw‐ en tech­in­du­strie leiden. Tinne Lommelen: VDAB heeft een gigan­ti­sche erva­ring in oplei­dingen voor het bedrijfs­on­der­houd van tech­ni­sche instal­la­ties, metaal­con­structie en bouw­tech­nieken. Met de intrede in de T2‑campus zullen we samen in een tech‐leeromgeving sterk vaca­tu­re­ge­richt gaan opleiden.”

De ICT‐opleidingen worden ook verhuisd naar de T2‑campus om cros­sovers te kunnen maken naar andere sectoren, gezien digi­tale skills alsmaar belang­rijker worden.

19 dec 2017 | Digi­tale skills

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X