Technologie grijpt om zich heen

22jan12:3013:00Start to Connect @Marc BeendersOntdek welke startup initiatieven er in Limburg zijn

05feb12:3013:00Start to Connect @Jo BeulsHoe verkoop ik op Bol.com en Amazon

12feb12:3013:00Start to Connect @Tom NijsenOntdek de mogelijkheden van nieuwe energie

12feb19:0022:00In de kijkerTECHtalk Digitale Transformatiehoe word ik een connected organisatie

14feb14:0016:00Bookwidgets voor leerkrachtenLeer zelf interactieve oefeningen maken op ipad, smartphones, tablet en PC.

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Werk­ne­mers inpassen in tech­no­lo­gi­sche vernieu­wing is dé uitda­ging van onze arbeids­markt”.

Dat zijn de woorden van topman Fons Leroy, afge­vaar­digd bestuurder van de VDAB, vanuit zijn visie op de evolutie van de arbeids­markt.  Het is een stevige uitda­ging om jongeren, werk­zoe­kenden en anderen die momen­teel niet actief zijn op de arbeids­markt wegwijs te maken in de tech­no­lo­gi­sche revo­lutie die we momen­teel door­maken. Het onder­wijs en andere oplei­dings­in­stan­ties spelen daar een belang­rijke rol in. Laat dat nu juist een van de kern­doel­stel­lingen zijn van de T2‑campus.

Technologie grijpt om zicht heen

Tinne Lommelen, direc­teur VDAB Limburg sluit zich hier bij aan: In diverse sectoren grijpt de tech­no­logie om zich heen. Denk maar aan de digi­tale meet­toe­stellen in de wegen­bouw, de iPad in de zorg en de door­ge­dreven invoe­ring van nieuwe tech­no­logie in de maak­in­du­strie. Boven­dien doen nieuwe ICT-toepas­singen hun intrede in bijna  alle sectoren. Dat proces gaat alsmaar sneller.”

T2‑campus wil VDAB samen inzetten op het opsporen van talenten, hen bijscholen en naar de open­staande vaca­tures in de bouw- en tech­in­du­strie leiden. Tinne Lommelen: VDAB heeft een gigan­ti­sche erva­ring in oplei­dingen voor het bedrijfs­on­der­houd van tech­ni­sche instal­la­ties, metaal­con­structie en bouw­tech­nieken. Met de intrede in de T2‑campus zullen we samen in een tech-leer­om­ge­ving sterk vaca­tu­re­ge­richt gaan opleiden.”

De ICT-oplei­dingen worden ook verhuisd naar de T2‑campus om cros­sovers te kunnen maken naar andere sectoren, gezien digi­tale skills alsmaar belang­rijker worden.

19 dec 2017 | Digi­tale skills

Pin It on Pinterest

Share This
X
X