Iedereen kan programmeren

22jan12:3013:00Start to Connect @Marc BeendersOntdek welke startup initiatieven er in Limburg zijn

05feb12:3013:00Start to Connect @Jo BeulsHoe verkoop ik op Bol.com en Amazon

12feb12:3013:00Start to Connect @Tom NijsenOntdek de mogelijkheden van nieuwe energie

12feb19:0022:00In de kijkerTECHtalk Digitale Transformatiehoe word ik een connected organisatie

14feb14:0016:00Bookwidgets voor leerkrachtenLeer zelf interactieve oefeningen maken op ipad, smartphones, tablet en PC.

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

De rele­vantie van program­meren zit niet alleen in het eind­re­sul­taat. Het leren logisch nadenken en het heel gede­tail­leerd bedenken wat je precies wilt en hoe je dat moet omzetten in program­meer­taal, dat is ook heel belang­rijk.

Everyone Can Code

Zoals Steve Jobs ooit zei: Every­body in this country should learn to program a computer… because it teaches you how to think.” Joek van Mont­fort verwoordt het als volgt: Program­meren, de kunst om je verbeel­ding om te zetten naar iets glas­hel­ders, is uiter­mate zinvol om op de basis­school te intro­du­ceren. Het is een extra vorm van expressie die taal en denken stimu­leert. Het moedigt niet alleen uitpro­beren aan, maar ook de wil om probeer­sels net zo lang te verbe­teren tot de missie is volbracht.”

Swift en Swift Playgrounds

Wij bij T2 vinden dat iedereen de kans zou moeten krijgen om iets te maken dat de wereld kan veran­deren. Daarom hebben de Apple-inge­ni­eurs de program­ma­taal Swift’ en een bijho­rend oplei­dings­pro­gramma ontworpen waarmee iedereen code kan leren, schrijven en onder­wijzen. En daar­voor kan je naar onze T2‑campus komen.

De T2‑campus sluit zich aan bij meer dan 70 Euro­pese onder­wijs­in­stel­lingen bij het adop­teren van het Apple Curri­culum.

Niet alleen voor whizz-kids 

Bij Swift staat het gebruiks­gemak centraal. Al tijdens het program­meren kun je zien wat je aan het maken bent. Je geeft links je code in en ziet rechts direct het resul­taat. De program­meer­taal bevat heel gewone woorden en zinne­tjes, zoals print’, add’ en remove’. En Swift is niet alleen een gewel­dige program­meer­taal voor begin­ners, maar biedt ook nog eens heel veel moge­lijk­heden. Zo zijn een aantal van s werelds popu­lairste apps, zoals Airbnb, LinkedIn en Event­brite gemaakt in Swift.

Maar wat Swift bijzonder aantrek­ke­lijk maakt, is dat Apple ervoor gezorgd heeft dat men van heel jonge leef­tijd al kan leren program­meren via Swift Playgrounds.

Met de vernieu­wende iPad-app Swift Playgrounds leer je op een inter­ac­tieve en leuke manier program­meren. Er is geen program­meer­kennis nodig, dus ideaal voor als je net begint. Door puzzels op te lossen leer je de begin­selen met Swift. In het oplei­dingstra­ject zitten steeds nieuwe uitda­gingen verwerkt die bedacht door Apple en andere toon­aan­ge­vende devel­o­pers zijn.

Meer info over de Swift oplei­dingen volgt snel.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X