Een toekomst met 100% hernieuwbare energie
Filter Events

26maa12:3013:00Start to Connect @Lucie RenardDe impact van een blog op een bedrijf. Content marketing

02apr12:3013:00Start to Connect @Kris BinonHow to start a community from scratch

18apr09:0017:30TechBoostCamp #6Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

23apr12:3013:00Start to Connect @Bert Scholshoe je je bedrijf onderscheidt van de concurrentie door er een authentiek merk van te maken

30apr12:3013:00Start to Connect @Tim Buckinxwereldwijd verbeteren van het dagelijks leven van mensen met epilepsie

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Wie is er nu niet voor een toekomst met 100% hernieuwbare energie?

Maar de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet constant. Een flinke uitdaging voor de snelle opkomst van batterij­technologie en zijn slimme oplossingen, die over‑ of piek­productie van energie voor een (korte termijn) opslaan om ze op een later tijdstip terug vrij te geven.

Gezinnen die een thuis­bat­terij van 6,4 kWh (3kW) gebruiken, tonen nu al aan dat ze 70% van hun zelf gepro­du­ceerde zonne‐energie kunnen verbruiken zonder die stroom in het elek­tri­ci­teitsnet op te slaan en er later weer af te halen.

Bedrijven maken onder­tussen de over­we­ging om hetzelfde te doen, maar dan op veel grotere schaal en dus ook met een veel grotere impact:

 • Enkele maanden geleden opende Tesla s werelds grootste batte­rij­park (100 MW – 129 MWh) in Australië. Dat park slaat de over­pro­ductie van een gigan­tisch wind­mo­len­park op en vangt zo, onder andere, onvoor­ziene problemen van kolen­cen­trales op.
 • Vorig jaar kondigde het Antwerpse REstore aan dat ze dit voor­jaar een gelijk­aardig batte­rij­park, welis­waar wat kleiner (18MW), in dienst zal nemen op de Terhills‐site in Dilsen‐Stokkem.
 • Limburgs inno­va­tief inge­ni­eurs­bu­reau iLumen ontwik­kelde de iLubat. Die slimme batterij slaat de piek van de zonne­pro­ductie op, om ze op een later tijd­stip, wanneer de zon onder is, vrij te geven. Die oplos­sing laat toe om een klei­nere omvormer aan je PV‐installatie te koppelen waar­door je persoon­lijk bespaart op het prosu­men­ten­ta­rief en tege­lijk ook de effec­tieve netbe­las­ting omlaag gaat.

Deze voor­beelden tonen dat (thuis‐, wijk‐ en productiepark‐) batte­rijen de hoek­steen zijn van een toekomst­ge­richt ener­gie­net­werk dat stabiel is, meer hernieuw­bare energie toelaat op het bestaande net en dit tegen een veel lagere onder­houds­kost.

Meer batterij voor minder €

De reden van de popu­la­ri­teit­stij­ging van batte­rijen voor elek­tri­sche ener­gie­op­slag is onge­twij­feld te verklaren door de enorme prijs­da­ling de laatste jaren. Bloom­berg schat in dat in 2017 alleen al de prijs­da­ling van Li‐Ion batterij packs 24% bedroeg! In 2010 kostte 1 kWh nog 1000$, in 2017 nog maar 208$.

Belang­rijk voor de toekomst van batte­rij­tech­no­logie is de capa­ci­teit­stij­ging van de batte­rijen (120 Wh/l in 2010 naar 250 Wh/l in 2017, verwacht tot 400 Wh/l in 2022). Dus we zullen steeds minder grond­stof nodig hebben om meer energie te kunnen opslaan.

  Gigafactories

  Om de vraag naar batte­rijen te kunnen volgen, bouwt Tesla samen met Panasonic een eerste Gigaf­ac­tory (voor­ziene produc­tie­ca­pa­ci­teit 35 GWh Li‐Ion batte­rijen per jaar = 500.000 auto’s van 70kWh of 270 batte­rij­parken zoals in Australië), maar op meer­dere plekken in de wereld worden gelijk­aar­dige fabrieken gebouwd. In China produ­ceren ze momen­teel al batte­rijen voor drie van die Gigaf­ac­to­ries (125 GWh/jaar)!

  Tot slot, wat de nood aan grond­stoffen betreft, lithium batte­rijen zijn heel goed recy­cleer­baar. In België zorgt Umicore hier onder andere voor, waar­door batte­rij­com­po­nenten in onze toekom­stige energie‐oplossingen deel zullen worden van een circu­laire economie.

  Pin It on Pinterest

  Deel dit
  X
  X