Dit part­ner­schap bete­kent dat de T2‑campus samen met LSU de schou­ders zal zetten onder een star­ters­vrien­de­lijke en onder­ne­mende provincie.