Roadshow T2-innovatHoren

Roadshow T2-innovatHoren

Een team van inno­vatHoren bezoekt bedri­jven en ken­nisin­stellin­gen bin­nen de 4 domeinen: elek­tro, ICT, new ener­gy en mate­ri­als. Deze spe­cial­is­ten polsen naar de behoeften van bedri­jven en zoeken naar mogelijke vor­men van samen­werk­ing.

Pin It on Pinterest

X
X
X