Kunststoftruck toert door Vlaanderen

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De vzw plas­tIQ organ­iseert samen met Arburg het ini­ti­atief ‘Plas­tics on Tour’. Plas­tics on tour is een vracht­wa­gen die uit­gerust is met de meest voorkomende kun­st­stofver­w­erk­ing­stech­nieken zoals spuit­gi­eten, profielex­trusie en ther­movorm­pro­ces.
Jon­geren weten dat een lev­en zon­der kun­st­stof­fen veel com­fort zou weg­ne­men. Heel wat hoog tech­nol­o­gis­che pro­ducten zijn ver­vaardigd uit kun­st­stof­fen. De kun­st­stofver­w­erk­ende indus­trie is een belan­grijke sec­tor voor de Vlaamse economie. Niet tegen­staande weten de jon­geren niet hoe deze pro­ducten wor­den gemaakt en welke bedri­jven er in hun regio actief zijn.

Naast een inter­ac­tief bezoek aan de vracht­wa­gen, wor­den er work­shops geor­gan­iseerd. De work­shops wor­den begeleid door kun­st­stof­bedri­jven uit de regio.

Doel­groep: leer­lin­gen van 3de graad ASO, TSO en BSO en een begelei­dende leerkracht

Voor meer infor­matie: els.dekleermaeker@plastiq.be of op https://www.plastiq.be/activiteiten/

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X