Huis innovatHor T2‑campus draait op eigen kracht
Filter Events

26maa12:3013:00Start to Connect @Lucie RenardDe impact van een blog op een bedrijf. Content marketing

02apr12:3013:00Start to Connect @Kris BinonHow to start a community from scratch

18apr09:0017:30TechBoostCamp #6Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

23apr12:3013:00Start to Connect @Bert Scholshoe je je bedrijf onderscheidt van de concurrentie door er een authentiek merk van te maken

30apr12:3013:00Start to Connect @Tim Buckinxwereldwijd verbeteren van het dagelijks leven van mensen met epilepsie

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Het gezin van Tom Nijsen, inno­vatHor bij de T2‑campus, heeft al 42 dagen kunnen leven van de energie die ze zelf opwekken via de thuis­bat­terij in hun woning. Door de energie van de zonne­pa­nelen op te slaan, kan ze gebruikt worden wanneer de eige­naars dat nodig vinden.

De Powerwall‐data van Tom Nijsen (39) en Katrien Swennen (38) uit Kermt tonen aan dat het gezin sinds september al 42 dagen volledig van de batterij heeft kunnen leven, en dat in de donkerste dagen van het jaar. De voor­bije weken draaide zijn huis dagen aan een stuk volledig op eigen kracht en ook op andere dagen werd het net fors ontlast. Goed voor 58 procent minder acti­vi­teit op het stroomnet en meer dan dubbel zoveel recht­streeks verbruik van de zelf opge­wekte stroom.

Het is voor mij de evidentie zelve om zelf mijn elek­tri­ci­teit op te wekken. Met de Tesla Power­wall kan ik de opge­wekte energie ook echt zelf gebruiken. Zo help ik ook voor­komen dat het elek­tri­ci­teitsnet over­be­last raakt: als iedereen in mijn straat zonne­pa­nelen zou leggen en die energie gewoon naar het net zou sturen, zou het elek­tri­ci­teitsnet op zonnige dagen in de problemen komen.’

 

Tom Nijsen, eige­naar Tesla Power­wall

De thuis­bat­terij werkt als volgt: de energie die de zonne­pan­nelen opwekt, wordt opge­slagen. Op het moment dat de eige­naars ergens energie voor nodig hebben, bijvoor­beeld om koffie te zetten, scha­kelen ze de Power­wall in. Dan geeft die de nodige energie af om de beno­digde toestellen te doen werken.

Tom vindt vooral het ecolo­gi­sche karakter ervan belang­rijk. Als je stroom gebruikt van het elek­tri­ci­teitsnet, kan die van een kern­cen­trale komen. Op deze manier weet je dat je ze zelf opge­wekt hebt.’

De batterij moet een centrale plaats krijgen in het wette­lijke kader om het zo aantrek­ke­lijk te maken voor de eige­naars’, zegt Chris­tophe Degrez van Eneco. Zij ontlasten er immers het elek­tri­ci­teitsnet mee, waar­door minder inves­te­ringen nodig zijn. Als we Vlaan­deren duur­zaam willen maken, moet het toestel inge­bur­gerd geraken.’

Gezin uit Limburg gebruikt al jaar een thuisbatterij: “Ons huis draait al weken op eigen kracht”
Opbrengst en verbruik van één dag
 
Gezin uit Limburg gebruikt al jaar een thuisbatterij: “Ons huis draait al weken op eigen kracht”
Opbrengst en verbruik van een week

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X