Grootste SALK-project krijgt vorm

Grootste SALK-project krijgt vorm

VDAB, SYNTRA Lim­burg en stad Genk leggen samen met Vlaams min­is­ter voor werk Philippe Muyters de spreek­wo­ordelijke eerste steen van de tech­nolo­gie- en tal­ent­cam­pus T2. Met dit project willen de part­ners een door­braak realis­eren in het ont­dekken, stim­uleren en ontwikke­len van tech­nolo­gi­etal­ent in de Eure­gio. De eerste oplei­din­gen in één van de groot­ste tech­nolo­gieo­plei­d­ings­cen­tra van Europa staan gep­land voor sep­tem­ber 2018.

Pin It on Pinterest

X
X
X