Geslaagde Dag van de Wetenschap op Thor Park

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Met Ener­gyVille I en Incu­baThor op kruiss­nel­heid, en Ener­gyVille II en T2-cam­pus in de start van de bouw­fase, is Thor Park in Genk goed op weg om dé hotspot te wor­den rond duurzame energie en tech­nolo­gie. Zondag 27 novem­ber — de Dag van de Weten­schap – was dan ook de goede gele­gen­heid voor een blik achter de scher­men, bij voor­beeld bij Ener­gyVille (KU Leu­ven, VITO, imec en UHas­selt), waar meer dan 200 onder­zoek­ers aan energiesys­te­men van mor­gen (bat­ter­i­jtech­nolo­gie, energieaf­name, elek­trische motoraan­dri­jv­ing) werken.
Verder waren er heel wat gratis work­shops voor kinderen en jon­geren rond weten­schap en tech­nolo­gie. Incu­baThor, dé plek voor start-ups in de sec­tor van tech­nolo­gie, energie & inno­vatie, zette in op een inter­ac­tief pro­gram­ma. Zo’n 2500 bezoek­ers, jong en oud, passeer­den de info­s­tand van T2-cam­pus. De work­shops van onze pro­ject­part­ners RTC Lim­burg en TISL (STEM-cam­pus Sint-Lodewijk) lok­te bij­zon­der veel ent­hou­si­aste kinderen en oud­ers. Zelf een sleutel­hang­er mak­en, een robot doen bewe­gen, of weten­schap­pelijke energieproe­f­jes uitvo­eren, dat kon alle­maal. En er was aan­dacht voor duurzame energi­etoepassin­gen: in de LEGO-Edu­ca­tion & Inno­va­tion Stu­dio kon­den kinderen een ven­ti­la­tor doen draaien met licht; met de leX­so­lar-sim­u­la­tor kon­den de bezoek­ers exper­i­menteren met zon­necellen.
Een nieuwt­je van de dag: de Tech­niek- en Weten­schap­sAcad­e­mie telde 35.000 deel­ne­mers tot op heden. De toekomst voor tech­nolo­gie is weer wat mooier gewor­den!

 

 

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X